21 augustus 2020

Quarantainetermijn aangepast

Afgelopen dinsdag kondigde Hugo de Jonge aan dat de quarantainetermijn is aangepast van 14 naar 10 dagen. Verenso sluit aan bij de aanpassing van de quarantainetermijn maar adviseert daarnaast om bij de betreffende patiënten op dag 10-14 dagelijks een gezondheidscheck uit te voeren (conform casusdefinitie verdachte patiënt: zie paragraaf 1.1 in het behandeladvies) en zo nodig de temperatuur op te nemen.   

Quarantaine wordt ingesteld wanneer sprake is van (mogelijk) onbeschermd contact met COVID-19 patiënten. De aanpassing geldt voor alle situaties waarin sprake is van quarantaine, te weten volgend uit bron- en contactonderzoek, bij opheffen van een quarantainecohort, bij opheffen van een COVID-19 cohort in een onbeheersbare situatie en vanwege opname. De reden van de aanpassing is dat uit literatuuronderzoek blijkt dat wordt geschat dat 50% van de zieken een incubatietijd heeft van vijf dagen of korter en 97,5% van de gevallen een incubatietijd heeft van maximaal 11-12 dagen. Uit aanvullende onderzoek van de GGD blijkt dat 99% van zowel huisgenoten en overige nauwe contacten die COVID-19 ontwikkelden, een eerste ziektedag binnen tien dagen had na de laatste blootstelling. De gezondheidscheck wordt geadviseerd omdat de quarantainetermijn weliswaar is verkort maar de incubatietijd niet gewijzigd is. Het behandeladvies COVID-19 Acute fase en nazorg en het document Medisch opnamebeleid worden binnenkort aangepast.
 
Meer informatie: Else Poot 

Naar nieuwsoverzicht