4 december 2020

Rapportage IGJ m.b.t. Wzd

De IGJ besteedde in haar recente rapportage aandacht aan de Wzd. Deze rapportage heeft onder meer aandacht voor het gebrek aan crisisplaatsen voor Wzd-cliënten in de ouderenzorg.

De IGJ concludeert dat “De plaatsingsproblemen veelal ontstaan doordat de gehandicaptenzorg en ouderenzorg in verschillende regio’s onvoldoende plaatsen hebben voor cliënten met een inbewaringstelling (IBS). Ook zijn er, na afloop van de IBS, te weinig plekken voor de ‘doorstroom’ van deze cliënten. Daarnaast zijn er onvoldoende regionale afspraken gemaakt of de zorgaanbieders zijn nog in onderhandeling voor crisisopvang en crisisbedden.”

Deze conclusie ondersteunt Verenso in haar lobby voor de inkoop van afdoende bedden zowel in crisis als bij doorplaatsing , als voor een betere vindbaarheid van de bedden. Komende week zit Verenso wederom aan tafel met onder andere VWS en ZN met het doel hier verdere stappen in te maken. 

Meer informatie: Nanda Hauet

Naar nieuwsoverzicht