29 september 2020

Reactie naar aanleiding van maatregelen minister d.d. 28 september 2020

Verenso heeft kennisgenomen van de kamerbrief van het ministerie van VWS waarin de nieuwe maatregelen worden aangekondigd. De toenemende stijging van het aantal gevallen en de snelheid waarmee dit gebeurd (r 1.3) baart zorgen.

Het verpleeghuis is een onderdeel van de samenleving en de kans dat het virus ook de meest kwetsbare ouderen bereikt, neemt daarmee toe. Het preventief dragen van neusmondmaskers is daarin een aanvulling op de andere maatregelen om verspreiding te voorkomen. Er is ruimte deze in te zetten, wat in veel verpleeghuizen ook al gedurende de zomer is gedaan op basis van ons behandeladvies. Met de stijgende lijn van besmettingen zal dit op steeds meer plaatsen worden ingezet. De minister geeft aan dat wanneer een gebied “ernstig”is, er gebruik moet worden gemaakt van mondmaskers. Als Verenso zouden we willen adviseren de inzet van preventieve mondmaskers ook al eerder te overwegen bij een verhoogde prevalentie.  Ook bij een gebied dat als “zorgelijk”wordt gedefinieerd, kun je preventief PBM inzetten, zoals al in veel huizen al geruime tijd gebeurt. Hierbij geldt dat er altijd gekeken moet worden naar de locale situatie en de doelgroep voor wie je zorgt.

We zullen er alles aan doen om de zorg zo goed als mogelijk te blijven leveren, ook als er sprake is van een of meerdere mensen die besmet zijn met COVID-19. Hiervoor is het noodzakelijk dat er er voldoende beschermende materialen en testmogelijkheden zijn, en vooral ook dat de mensen die de zorg moeten leveren overeind blijven en gesteund worden. De verpleeghuiszorg kan en wil niet afschalen, zoals de ziekenhuiszorg. Daarvoor hebben we wel hulp nodig. Belangrijk blijft dat  het testbeleid optimaal wordt ingericht om besmettingen in een vroeg stadium te herkennen en onnodige uitval van medewerkers te voorkomen.

De aantallen mensen die een afdeling of woning bezoeken moet soms worden verminderd om verdere verspreiding tegen te gaan. Hiervoor hebben we samen met andere velpartijen onlangs een nieuwe handreiking gemaakt. We vragen expliciet begrip en steun van de maatschappij om de zorg voor onze kwetsbaarste medeburgers zo goed als mogelijk te kunnen blijven leveren #helponszorgen.

Naar nieuwsoverzicht