7 juli 2020

Regelgeving GZSP 2021 gepubliceerd

De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) heeft de regelgeving GZSP voor 2021  op haar website gepubliceerd. Vanaf 2021 wordt ook zorg door gedragswetenschappers, paramedische zorg en de dagbehandeling voor specifieke kwetsbare groepen vanuit de 'Tijdelijke subsidieregeling extramurale behandeling' overgeheveld naar de Zorgverzekeringswet (Zvw).

De zorg door de specialisten ouderengeneeskunde was al naar de Zvw gegaan. Over de contractering GZSP voor 2021 zijn we in gesprek met VWS en de verzekeraars. We hebben al een aantal concrete casussen ontvangen om te bespreken waar de uitdagingen liggen, maar we ontvangen graag nog meer voorbeelden over uw ervaringen met contractering voor GZSP om te delen in de gesprekken.

De volgende regelgeving heeft ook een relatie tot deze zorg en is ook gepubliceerd:

Macrobeheersinstrument
Proeftuin kortdurende zorg

Meer informatie: Yvonne Lensink

Naar nieuwsoverzicht