15 december 2020

Sterke toename van COVID-19-besmettingen in verpleeghuizen

Update registratie verpleeghuizen 15 december 2020

De COVID-19-registratie is van groot belang om het beloop van COVID-19 in verpleeghuizen in kaart te brengen. Daarbij wordt gebruik gemaakt van gegevens uit de systemen van Ysis, Ons en Pluriform Zorg.

In totaal zijn op 15 december 22.960 patiënten geregistreerd met (mogelijk) COVID-19 in verpleeghuizen. Dit is een toename van 1.281 patiënten in vergelijking tot vorige week dinsdag. Dit zijn 511 patiënten met een verdenking op COVID-19 en 770 patiënten waarbij COVID-19 middels een test is vastgesteld. Uit de registratie komt naar voren dat tot nu toe 2.900 patiënten zijn overleden; 4.832 patiënten zijn hersteld.

Deze week zien we een sterke stijging in het aantal positief geteste patiënten. In totaal zijn deze week zijn 770 patiënten positief getest op COVID-19; de afgelopen weken lag het aantal positieve geteste patiënten rond de 500 nieuwe gevallen per week. Verenso maakt zich zorgen over deze toename. De druk op verpleeghuizen is momenteel al groot en zal door een toename in besmettingen nog verder toenemen. In totaal zijn deze week 107 patiënten geregistreerd als overleden aan de gevolgen van COVID-19 in verpleeghuizen.

Update Ysis

De overzichten uit Ysis betreffen de intramurale verpleeghuiszorg op basis van ongeveer 63.000 cliënten. In Ysis zijn tot vandaag (13:00 uur) in totaal 9.146 patiënten geregistreerd waarbij (mogelijk) sprake is van COVID-19. Dit zijn 2.554 verdenkingen op COVID-19 en 6.592 patiënten waarbij COVID-19 middels een test is vastgesteld. Bij 7.549 patiënten is de aanwezigheid van COVID-19 door middel van een test uitgesloten.

In Ysis zijn ook de gegevens uit de follow-up bekend. Uit de registratie blijkt dat in totaal 1.947 patiënten zijn overleden in het verpleeghuis. Dit zijn 1.537 patiënten waarbij COVID-19 door middel van een test is vastgesteld en 410 patiënten met een verdenking op COVID-19. Tot nu toe is voor 3.020 patiënten aangegeven dat zij zijn hersteld. Net zoals bij de RIVM-gegevens, kunnen gegevens uit de follow-up met terugwerkende kracht worden ingevoerd of verbeterd. 

Update Pluriform Zorg

Pluriform Zorg van Adapcare wordt gebruikt door ongeveer 40 zorgconcerns met verpleeghuizen. Sinds 19 maart kunnen de gegevens over COVID-19 in Pluriform Zorg geregistreerd worden. Een deel van de registratie wordt gedaan door Novicare, een zelfstandige behandeldienst met zo’n 80 medisch behandelaren -en ongeveer 200 behandelaren met de paramedici en psychologen erbij- die Pluriform Zorg gebruiken als medisch dossier voor verpleeghuizen. Onderstaande gegevens zijn afkomstig van zorgorganisaties die voor dit geanonimiseerd gebruik toestemming hebben gegeven. Alle gegevens zijn afkomstig uit verpleeghuizen. Pluriform Zorg meldt op 15 december 1.801 COVID-19 registraties tot nu toe. Hiervan zijn 646 patiënten positief getest op COVID-19; bij 310 patiënten is een verdenking op COVID-19 geregistreerd. Dit zijn in totaal 956 patiënten met (mogelijk) COVID-19. In totaal zijn 276 patiënten uit de registratie overleden; 537 patiënten zijn inmiddels hersteld. Ook in dit systeem kunnen gegevens met terugwerkende kracht worden ingevoerd of verbeterd.

Update Ons

Ons van Nedap meldt tot vandaag (12:00 uur) 8.553 verdenkingen op COVID-19 en 4.305 patiënten bij wie COVID-19 middels een test is vastgesteld. Dit zijn in totaal 12.858 patiënten met (mogelijk) COVID-19. Uit de follow-up gegevens komt naar voren dat tot nu toe 677 patiënten zijn overleden; 1.275 patiënten zijn hersteld. Niet alle genoemde aantallen zijn afkomstig uit de intramurale verpleeghuiszorg. Zij kunnen ook gedeeltelijk uit extramurale zorg of andere sectoren komen.

Meer informatie

Met Ysis, Ons en Pluriform Zorg beschikken we over gegevens van een groot aantal verpleeghuizen en dekken we het grootste deel van de Nederlandse verpleeghuiszorg. De registratie vindt plaats op vrijwillige basis; gegevens worden alleen gepubliceerd wanneer zorgorganisaties hiervoor toestemming hebben gegeven. De cijfers uit Ysis en Nedap kunnen elkaar enigszins overlappen.

Meer informatie: Sandra van Beek

Naar nieuwsoverzicht