25 maart 2020

Stijging van COVID-19 meldingen in verpleeghuizen

Sinds vorige week is het voor specialisten ouderengeneeskunde mogelijk om gegevens over COVID-19 te registreren in verschillende het EPD-systemen. U kunt gegevens registreren in Ysis (zie ook onze oproep voor registratie), Ons, Pluriform Zorg, PlanCare en mijnCaress. De gegevens kunnen worden gebruikt om de risico’s binnen uw organisatie vast te stellen en het zorgbeleid aan te passen.

Stijging van COVID-19 meldingen

Momenteel zijn gegevens uit Ysis beschikbaar over COVID-19. Verenso is in gesprek met de andere EPD-leveranciers over de aanlevering van gegevens, zodat wij ook hierover kunnen rapporteren.

Ysis beheert het EPD van ongeveer 73.000 patiënten in de verpleeghuiszorg door heel Nederland. De COVID-19 registratie gebeurt op vrijwillige basis. Op 25 maart zijn voor 750 patiënten gegevens over COVID-19 ingevuld in Ysis t.o.v. 258 registraties op 20 maart. Bij 482 patiënten is er sprake van een verdenking van COVID-19. Voor 76 patiënten is de aanwezigheid van COVID-19 middels een test bevestigd. Op vrijdag 20 maart was dit nog voor 14 patiënten het geval. Met name symptomen als hoesten (78%) en koorts (64%) worden geregistreerd door specialisten ouderengeneeskunde.

De cijfers tonen het belang aan van een goede registratie van COVID-19 in verpleeghuizen. Registreert u mee? De gegevens worden door Verenso gedeeld met VWS, zodat zij hun beleid waar nodig kunnen aanpassen.

Meer informatie: Sandra van Beek

Naar nieuwsoverzicht