15 mei 2020

Support Helpdesk ouderengeneeskunde juist voor herstel

ActiZ, Verenso  en ANW Nederland ontvangen veel reacties waaruit blijkt dat het aanbod van de Support Helpdesk ouderengeneeskunde (SHD) zeer gewaardeerd wordt. Veel specialisten ouderengeneeskunde werken in deze periode van COVID-19 veel extra uren onder zwaardere omstandigheden. Sommigen geven aan een tweede COVID-19 piek in de verpleeghuizen te vrezen.

Om te voorkomen dat deze zwaardere belasting te lang voortduurt, kunnen zij 24/7 via 085 8086900 de Supporthelpdesk inschakelen om tijdelijk de telefonische achterwacht over te laten nemen of voor mentale ondersteuning. Dit is juist niet alleen bedoeld voor crisissituaties, maar kan ook tijdelijk in overleg om in het dienstrooster rust te bieden aan toenemend vermoeide specialisten ouderengeneeskunde. De ervaring leert dat soms te lang extra inspanningen worden geleverd en overbelasting te laat wordt gesignaleerd.

Verenso adviseert haar leden tijdig gebruik te maken van deze door VWS gefinancierde SHD, er zijn voor de organisatie geen extra kosten aan verbonden.

Er zijn verschillende mogelijkheden om de Supporthelpdesk (SHD) te benutten:

  • De a(n)ios of verpleegkundig specialist/ physician assistant belt direct via 085 8086900 (keuze 1) met de dienstdoende specialist ouderengeneeskunde (24/7 bereikbaar). Er kan direct telefonische consultatie gehouden worden. Dit kan zonder vooraf overleg met de SHD gewoon op het moment zelf.
  • Ook kan de SHD tijdelijk als 1e achterwacht voor de a(n)ios in het dienstrooster ingepland worden en daarvoor kan binnen de organisatie het telefoonnummer 085 8086900 van de SHD gecommuniceerd worden. Ook Dit hoeft niet van tevoren doorgegeven worden aan de SHD.
  • Als de manager, de specialist ouderengeneeskunde of a(n)ios, VS of PA van de organisatie dat wenselijk vinden kan er ook vooraf even contact zijn met de SHD via 085 8086900 om aan te kondigen dat er gebruik gemaakt gaat worden van de SHD en om eventueel zaken al door te spreken. Ook kunnen dan al de contactgegevens van de eigen specialist ouderengeneeskunde en/of van de manager van de organisatie doorgegeven worden. Dit is geen noodzaak, maar is mogelijk als het voor de organisatie prettiger voelt.

 De SHD streeft er naar de specialist ouderengeneeskunde van de zorgorganisatie te ontlasten doordat de dienstdoende ervaren specialist ouderengeneeskunde van de SHD volledig zelfstandig en telefonisch de supervisie, behandeladvies en mental support geeft. De zorgorganisatie moet wel zelf zorgen dat er een specialist ouderengeneeskunde van de organisatie bereikbaar blijft wanneer er toch overleg of uitrijden nodig is. In de eerste drie weken bleek maar één keer telefonisch overleg nodig tussen de specialist ouderengeneeskunde van de SHD en een dienstdoende specialist ouderengeneeskunde van de organisatie.

Meer informatie:

 

Naar nieuwsoverzicht