24 april 2020

Supporthelpdesk Ouderengeneeskunde nu voor het hele land

De Supporthelpdesk ouderengeneeskunde biedt 24/7 telefonische ondersteuning gericht op supervisie en mentale support als de (eigen of dienstdoend) specialist ouderengeneeskunde van uw verpleeghuis door hoge belasting/andere werkzaamheden tijdens de COVID-19 crisis niet in staat is de supervisie of mentale support te bieden aan de voorwacht.

De Supporthelpdesk ouderengeneeskunde was eerst beschikbaar voor een aantal zwaar getroffen regio’s, maar nu voor artsen werkzaam in verpleeghuizen in het hele land via 085 8086900.

Meer informatie: Corinne de Ruiter

 

Voorbeelden, werkwijze en spelregels

Voorbeelden
De helpdesk kan bijvoorbeeld ’s nachts als eerste worden gebeld als de dienstdoend arts hoognodig een paar uur moet slapen, zodat deze de dag erna weer fit is om zijn werk zelf voort te zetten. Tijdens de pilot werd een arts plotseling ziek (mogelijk COVID-19) en nam de Supporthelpdesk tijdelijk de supervisie van de voorwacht over totdat een collega-SO van de zorgorganisatie was gearriveerd om deze weer over te nemen.

Werkwijze
Als de eigen specialist ouderengeneeskunde overbelast dreigt te raken of vaststaat op een Corona-afdeling en geen supervisie aan de basisarts of behandeladvies aan de verpleegkundig specialist of physician assistent kan geven is het mogelijk hen door te verwijzen naar de Supporthelpdesk. Dan overlegt de arts van de Supporthelpdesk hoe lang de helpdesk de achterwacht overneemt. De zorginstelling blijft zelf verantwoordelijk voor de continuïteit van de medische zorg door zelf een voorwacht en een SO achterwacht te bieden maar deze laatste krijgt meer rust doordat deze pas wordt gebeld als er bijvoorbeeld uitgereden moet worden of als de voorwacht denkt dat toch beter met de eigen achterwacht overlegd kan worden.

Doel
We hopen op die manier te helpen zorgen dat de continuïteit niet in gevaar komt en specialisten ouderengeneeskunde ook in tijden van (een dreigende) overbelasting aan de benodigde rust of andere werkzaamheden toekomen.

Contact
Wilt u als arts werkzaam in een verpleeghuis gebruik maken van de diensten van de Supporthelpdesk Ouderengeneeskunde of heeft u andersom interesse om telefonisch een bijdrage te leveren als arts van de Supporthelpdesk? In beide situaties kunt u contact opnemen met de Supporthelpdesk. De inzet van de Supporthelpdesk wordt gefinancierd door VWS en heeft dus geen financiële consequenties voor uw zorgorganisatie.

De Supporthelpdesk is 24/7 bereikbaar op 085 8086900.

Spelregels

  • De Supporthelpdesk is 24/7 bereikbaar op het telefoonnummer 085-8086900 voor de voorwacht (met medeweten van achterwacht SO eigenverpleeghuis ) of de specialist ouderengeneeskunde zelf van de eigen verpleeghuisorganisatie.
  • De zorginstelling blijft zelf verantwoordelijk voor de continuïteit van de medische zorg door zelf een voorwacht en een SO achterwacht te bieden. De ervaring is dat het wegen van de actuele belastbaarheid van de voorwacht van groot belang is. De achterwacht SO kan na overleg met de Supporthelpdesk gevraagd worden om consultatie op locatie uit te voeren. Er wordt ook van uit gegaan dat er bij de eigen zorgaanbieder een coördinerend manager 24/7 beschikbaar is en in noodsituaties kan interveniëren.
  • Het bieden van patiëntenzorg op locatie, voorraadbeheer en distributie van PBM en capaciteitsplanning valt niet onder het aanbod van de Supporthelpdesk.
  • Signalering van tekortkomingen worden door de specialist ouderengeneeskunde van de Supporthelpdesk teruggekoppeld aan de achterwacht SO, zodat deze dit intern verder op kan pakken.
  • Het telefoonnummer en e-mailadres van de achterwacht SO van de organisatie worden genoteerd ten behoeve van eventueel contact en terugkoppeling.
  • Met patiënten informatie en organisatie informatiegegevens wordt vertrouwelijk omgegaan en alleen voor de continuïteit en kwaliteit van de Supporthelpdesk consultatie gebruikt; relevante knelpunten op het gebied van tekortkomingen in PBM, testmaterialen en medicatie kunnen voor de beroepsverenigingen worden gegenereerd.
  • De inzet van de Supporthelpdesk wordt gefinancierd door VWS en heeft dus geen financiële consequenties voor u als zorgorganisatie.
  • De dienstverlening door de Supporthelpdesk staat volledig los van andere vormen van dienstverlening door andere organisaties.
Naar nieuwsoverzicht