25 augustus 2020

Testbeleid en inzet zorgmedewerkers verduidelijkt

Naar aanleiding van vragen en signalen uit het veld heeft het RIVM het ‘Testbeleid en inzet zorgmedewerkers buiten het ziekenhuis’ verduidelijkt en aangepast.

Met het toenemend aantal besmettingen in Nederland en het aanscherpen van de algemene maatregelen is een stringent beleid rond quarantaine van belang, ook van zorgmedewerkers.

Dit betekent dat een zorgmedewerker zich ook aan de 10 dagen quarantaine moet houden. Bij hoge uitzondering en alléén als de zorgcontinuïteit in het geding komt, kan hiervan afgeweken worden. De instelling moet over criteria beschikken waarop deze uitzonderingen te verdedigen zijn.

Meer informatie: Else Poot

 

Naar nieuwsoverzicht