28 april 2020

Update COVID-19 registratie 28 april 2020

De COVID-19 registratie is van groot belang om het beloop van COVID-19 in verpleeghuizen in kaart te brengen. Naast gegevens uit de systemen van Ysis en Ons, zijn sinds vorige week ook de eerste gegevens uit Pluriform Zorg beschikbaar.

In totaal zijn tot nu toe 7.899 patiënten geregistreerd met (mogelijk) COVID-19 in verpleeghuizen. Dit is een toename van 730 patiënten ten opzichte van afgelopen vrijdag. Uit de registratie komt naar voren dat 1.403 patiënten zijn overleden; 1.117 patiënten zijn inmiddels hersteld.

Het aantal besmettingen in verpleeghuizen lijkt minder snel toe te nemen in vergelijking met begin april. Toch zien we nog steeds dat het aantal patiënten met (mogelijk) COVID-19 toeneemt. Ook het aantal patiënten dat overlijdt neemt helaas nog steeds toe.  

Update Pluriform Zorg

Pluriform Zorg van Adapcare wordt gebruikt door ongeveer 40 zorgconcerns met verpleeghuizen. Sinds 19 maart kunnen de gegevens over COVID-19 in Pluriform Zorg geregistreerd worden. Een deel van de registratie wordt gedaan door Novicare, een zelfstandige behandeldienst met zo’n 80 medisch behandelaren -en ongeveer 200 behandelaren met de paramedici en psychologen erbij- die Pluriform Zorg gebruiken als medisch dossier voor verpleeghuizen. Onderstaande gegevens zijn afkomstig van zorgorganisaties die voor dit geanonimiseerd gebruik toestemming hebben gegeven.  Alle gegevens zijn afkomstig uit verpleeghuizen.  

Pluriform Zorg meldt op 28 april in totaal 706 COVID-19 registraties tot nu toe. Hiervan zijn 315 patiënten positief getest op COVID-19; bij 175 patiënten is een verdenking op COVID-19 vastgesteld.   

Dit zijn in totaal 490 patiënten met (mogelijk) COVID-19. In totaal zijn 134 patiënten uit de registratie overleden; evenveel (ook 134) patiënten zijn inmiddels hersteld.

Update Ysis

De overzichten uit Ysis betreffen ook de intramurale verpleeghuiszorg op basis van ongeveer 63.000 cliënten. In Ysis zijn tot vandaag (12.00 uur) in totaal 3.964 patiënten geregistreerd waarbij (mogelijk) sprake is van COVID-19. Dit is een toename van 518 patiënten ten opzichte van afgelopen vrijdag. Het totaal van 3.964 patiënten bestaat uit 1.479 verdenkingen op COVID-19 en 2.485 patiënten waarbij COVID-19 middels een test vastgesteld. Bij 1.765 patiënten is de aanwezigheid van COVID-19 door middel van een test uitgesloten.

In Ysis zijn ook de gegevens uit de follow-up bekend. In totaal zijn 1.021 patiënten tot nu toe geregistreerd als overleden. Tot nu toe is voor 796 patiënten aangegeven dat zij zijn hersteld. Net zoals bij de RIVM gegevens, kunnen gegevens uit de follow-up met terugwerkende kracht worden ingevoerd. 

Update Ons

Ons van Nedap meldt tot vandaag (12.00 uur) 2.370 verdenkingen op COVID-19 en 1.075 patiënten bij wie COVID-19 middels een test is vastgesteld. Dit zijn in totaal 3.445 patiënten met (mogelijk) COVID-19. Uit de follow-up gegevens komt naar voren dat tot nu toe 248 patiënten zijn overleden; 187 patiënten zijn hersteld. Niet alle genoemde aantallen zijn afkomstig zijn uit de intramurale verpleeghuiszorg. Zij kunnen ook gedeeltelijk uit extramurale zorg of andere sectoren komen.

Meer informatie

Met Ysis, Ons en Pluriform Zorg beschikken we over gegevens van een groot aantal verpleeghuizen en dekken we het grootste deel van de Nederlandse verpleeghuiszorg. De registratie vindt plaats op vrijwillige basis; gegevens worden alleen gepubliceerd wanneer zorgorganisaties hiervoor toestemming hebben gegeven. De cijfers uit Ysis en Nedap kunnen elkaar enigszins kunnen overlappen. Verenso deelt de informatie met VWS, zodat zij mede op basis hiervan hun beleid kunnen aanpassen.  


Meer informatie: Sandra van Beek

Naar nieuwsoverzicht