1 april 2020

Update COVID-19 registratie uit Ysis en Ons

De COVID-19 registratie is van groot belang om het beloop van COVID-19 in verpleeghuizen in kaart te brengen.  We zien daarbij helaas een doorlopende stijging van COVID-19 meldingen. Verenso deelt deze informatie met VWS, zodat zij mede op basis hiervan hun beleid kunnen aanpassen. 

Update Ons

Ons van Nedap meldt tot en met vandaag 626 verdenkingen op Covid-19 en 183 patiënten bij wie COVID-19 middels een test is vastgesteld. Dit zijn in totaal 809 patiënten met (mogelijk) COVID-19. Het is nog niet bekend of al deze gevallen afkomstig zijn uit de intramurale verpleeghuiszorg. Zij kunnen ook gedeeltelijk uit extramurale zorg of andere sectoren komen. We werken hard om op korte termijn meer gespecificeerde gegevens te kunnen publiceren.  

Update Ysis

De overzichten uit Ysis betreffen wel alleen de intramurale verpleeghuiszorg op basis van ongeveer 63.000 cliënten. In Ysis zijn tot en met vandaag 821 verdenkingen op COVID-19 gemeld; bij 475 patiënten is COVID-19 middels een test vastgesteld.  In totaal zijn dit 1296 patiënten waarbij (mogelijk) sprake is van COVID-19. Bij 302 patiënten is COVID-19 middels een test uitgesloten.

In Ysis zijn sinds deze week ook de eerste gegevens uit de follow-up bekend. Tot nu toe zijn 117 patiënten uit de registratie overleden. Dit zijn 33 patiënten waarbij COVID-19 middels een test is vastgesteld en 84 patiënten met een COVID-19 verdenking. Afgelopen maandag was het aantal overleden patiënten als gevolg van (mogelijke) COVID-19 in totaal 74. Dit is een toename in sterfgevallen van 43 patiënten in twee dagen. Daarbij dient opgemerkt te worden dat – net zoals in de RIVM gegevens- overlijden met terugwerkende kracht ingevoerd kan worden.

Met Ons en Ysis beschikken we over gegevens van een groot aantal verpleeghuizen en dekken we het grootste deel van de Nederlandse verpleeghuiszorg. Belangrijk is om te vermelden dat de registratie plaatsvindt op vrijwillige basis. Verenso kijkt momenteel of het mogelijk is om ook informatie uit andere EPD-systemen te ontsluiten. Wij houden u hiervan op de hoogte.
 

Voor meer informatie over de registratie of de aanlevering van gegevens kunt u contact opnemen met Sandra van Beek (svanbeek@verenso.nl).


 

Naar nieuwsoverzicht