8 april 2020

Update COVID-19 registratie uit Ysis en Ons: stijging zet door

 De COVID-19 registratie is van groot belang om het beloop van COVID-19 in verpleeghuizen in kaart te brengen. We zien daarbij helaas een doorlopende stijging van COVID-19 meldingen. Verenso deelt deze informatie met VWS, zodat zij mede op basis hiervan hun beleid kunnen aanpassen. 

Update Ons

Ons van Nedap meldt tot en met vandaag 1301 verdenkingen op Covid-19 en 478 patiënten bij wie COVID-19 middels een test is vastgesteld. Dit zijn in totaal 1779 patiënten met (mogelijk) COVID-19. Sinds afgelopen maandag zijn er 175 nieuwe bevestigde gevallen van COVID-19 en nieuwe 293 verdenkingen op COVID-19 bij gekomen.

Het is nog niet bekend of al deze gevallen afkomstig zijn uit de intramurale verpleeghuiszorg. Zij kunnen ook gedeeltelijk uit extramurale zorg of andere sectoren komen. We werken eraan om op korte termijn meer gespecificeerde gegevens te kunnen publiceren.  

Update Ysis

De overzichten uit Ysis betreffen wel alleen de intramurale verpleeghuiszorg op basis van ongeveer 63.000 cliënten. In Ysis zijn tot en met vandaag in totaal 2.382 patiënten geregistreerd waarbij (mogelijk) sprake is van COVID-19. Dit zijn 1.249 verdenkingen op COVID-19; bij 1.133 patiënten is COVID-19 middels een test vastgesteld. Dit is een toename van 225 van patiënten die positief zijn getest op COVID-19 sinds afgelopen maandag. Voor COVID-19 verdenkingen zien we een toename van 178 patiënten sinds afgelopen maandag. Bij 693 patiënten is COVID-19 middels een test uitgesloten.

In Ysis zijn ook de gegevens uit de follow-up bekend. Tot en met vandaag zijn 389 patiënten met (mogelijk) COVID-19 overleden. Dit zijn 247 patiënten waarbij COVID-19 middels een test is vastgesteld en 142 patiënten met een COVID-19 verdenking. Inmiddels zijn ook 215 patiënten hersteld. Hieronder zijn 100 patiënten die positief zijn getest op COVID-19 en 115 patiënten met een verdenking.  Net zoals bij de RIVM gegevens- kunnen gegevens uit de follow-up met terugwerkende kracht worden ingevoerd.  

Meer informatie

Met Ons en Ysis beschikken we over gegevens van een groot aantal verpleeghuizen en dekken we het grootste deel van de Nederlandse verpleeghuiszorg. Belangrijk is om te vermelden dat de registratie plaatsvindt op vrijwillige basis. Verenso kijkt momenteel of het mogelijk is om ook informatie uit andere EPD-systemen te ontsluiten en op welke manier gegevens kunnen worden door geleverd aan het RIVM. Wij houden u hiervan op de hoogte.


Voor meer informatie over de registratie of de aanlevering van gegevens kunt u contact opnemen met svanbeek@verenso.nl.


 

Naar nieuwsoverzicht