3 april 2020

Update persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM)

De afgelopen weken hebben we continue de noodzaak voor voldoende PBM voor de verpleeghuissector en in de wijk aan de kaak gesteld. Niet alleen het ziekenhuis heeft PBM nodig. Sterker nog: om te voorkomen dat er patienten moeten worden ingestuurd naar het ziekenhuis, zou er veel meer aandacht moeten zijn voor beschermende middelen in de eerste lijn en het verpleeghuis.

VWS meldt dat zij begin volgende week zal komen met een andere prioritering van distributie. VWS geeft wel eerlijk aan dat er nog steeds tekorten zijn. Deze zullen met een andere distributie nog steeds niet zijn opgelost. VWS meldt dat er door een groot inkoopteam van meer dan 100 man gewerkt wordt aan het inkopen/laten produceren van meer PBM.

Men krijgt helaas ook veel “fake” aanbieders van spullen langs. Een voorbeeld is dat er van de 100 aanbieders vaak slechts een enkeling serieus is. Dit is enorm vervelend. Zodra er meer bekend is over de gewijzigde prioritering van distrubutie, dan melden wij ons weer via de nieuwsbrief. Het advies blijft om je bij tekorten te melden bij de coordinator van je regionale ROAZ. Een link naar de ROAZ-coördinatoren die u hiervoor kunt benaderen is te vinden op de webpagina van GGD/GHOR onder het kopje ‘Is uw zorginstelling op zoek naar persoonlijke beschermingsmiddelen?’

Meer informatie: Nanda Hauet

Naar nieuwsoverzicht