12 mei 2020

Update registratie verpleeghuizen 12 mei 2020

De COVID-19 registratie is van groot belang om het beloop van COVID-19 in verpleeghuizen in kaart te brengen. Naast gegevens uit de systemen van Ysis en Ons, zijn sinds een aantal weken ook gegevens uit Pluriform Zorg beschikbaar.

In totaal zijn op 12 mei 9.053 patiënten geregistreerd met (mogelijk) COVID-19 in verpleeghuizen. Dit is een toename van 242 patiënten in vergelijking tot afgelopen vrijdag. Uit de registratie komt naar voren dat inmiddels 1.696 patiënten zijn overleden; 1.861 patiënten zijn hersteld.

We zien in de afgelopen periode een stabiel beeld van nieuwe gevallen van COVID-19 in verpleeghuizen. Toch nemen de aantallen nog steeds toe. Gelukkig zien we inmiddels dat het aantal patiënten dat is hersteld, hoger is dan het aantal patiënten dat is overleden. Om de gevolgen voor verpleeghuizen goed in kaart te kunnen brengen is het belangrijk dat juist nu de follow-up gegevens goed worden ingevuld. Zodat we weten hoeveel patiënten zijn hersteld, overleden of nog ziek zijn.

Update Pluriform Zorg

Pluriform Zorg van Adapcare wordt gebruikt door ongeveer 40 zorgconcerns met verpleeghuizen. Sinds 19 maart kunnen de gegevens over COVID-19 in Pluriform Zorg geregistreerd worden. Een deel van de registratie wordt gedaan door Novicare, een zelfstandige behandeldienst met zo’n 80 medisch behandelaren -en ongeveer 200 behandelaren met de paramedici en psychologen erbij- die Pluriform Zorg gebruiken als medisch dossier voor verpleeghuizen. Onderstaande gegevens zijn afkomstig van zorgorganisaties die voor dit geanonimiseerd gebruik toestemming hebben gegeven.  Alle gegevens zijn afkomstig uit verpleeghuizen.  

Pluriform Zorg meldt op 12 mei 930 COVID-19 registraties tot nu toe. Hiervan zijn 380 patiënten positief getest op COVID-19; bij 201 patiënten is een verdenking op COVID-19 geregistreerd.   

Dit zijn in totaal 581 patiënten met (mogelijk) COVID-19. In totaal zijn 195 patiënten uit de registratie overleden; 186 patiënten zijn inmiddels hersteld.

Update Ysis

De overzichten uit Ysis betreffen ook de intramurale verpleeghuiszorg op basis van ongeveer 63.000 cliënten. In Ysis zijn tot vandaag (13.00 uur) in totaal 4.385 patiënten geregistreerd waarbij (mogelijk) sprake is van COVID-19. Dit zijn 1.453 verdenkingen op COVID-19 en 2.932 patiënten waarbij COVID-19 middels een test vastgesteld. Bij 2.421 patiënten is de aanwezigheid van COVID-19 door middel van een test uitgesloten.

In Ysis zijn ook de gegevens uit de follow-up bekend. Uit de registratie blijkt dat in totaal 1.190 patiënten zijn overleden in het verpleeghuis. Dit zijn 844 patiënten waarbij COVID-19 door middel van een test is vastgesteld en 346 patiënten met een verdenking op COVID-19. Tot nu toe is voor  1358 patiënten aangegeven dat zij zijn hersteld. Net zoals bij de RIVM gegevens, kunnen gegevens uit de follow-up met terugwerkende kracht worden ingevoerd. 

Update Ons

Ons van Nedap meldt tot vandaag (13:00 uur) 2.777 verdenkingen op COVID-19 en 1.310 patiënten bij wie COVID-19 middels een test is vastgesteld. Dit zijn in totaal 4.087 patiënten met (mogelijk) COVID-19. Uit de follow-up gegevens komt naar voren dat tot nu toe 311 patiënten zijn overleden; 317 patiënten zijn hersteld. Niet alle genoemde aantallen zijn afkomstig zijn uit de intramurale verpleeghuiszorg. Zij kunnen ook gedeeltelijk uit extramurale zorg of andere sectoren komen.

Meer informatie

Met Ysis, Ons en Pluriform Zorg beschikken we over gegevens van een groot aantal verpleeghuizen en dekken we het grootste deel van de Nederlandse verpleeghuiszorg. De registratie vindt plaats op vrijwillige basis; gegevens worden alleen gepubliceerd wanneer zorgorganisaties hiervoor toestemming hebben gegeven. De cijfers uit Ysis en Nedap kunnen elkaar enigszins kunnen overlappen.

Meer informatie: Sandra van Beek

Naar nieuwsoverzicht