2 juni 2020

Update registratie verpleeghuizen 2 juni 2020

De COVID-19 registratie is van groot belang om het beloop van COVID-19 in verpleeghuizen in kaart te brengen. Daarbij wordt gebruik gemaakt van gegevens uit de systemen van Ysis, Ons en Pluriform Zorg.

In totaal zijn op 2 juni 9.785 patiënten geregistreerd met (mogelijk) COVID-19 in verpleeghuizen. Dit is een toename van 26 patiënten in vergelijking tot afgelopen vrijdag. Uit de registratie komt naar voren dat inmiddels 1.871 patiënten zijn overleden; 2.392 patiënten zijn hersteld.

Sinds afgelopen vrijdag zijn er relatief weinig nieuwe meldingen van (mogelijk) COVID-19 in verpleeghuizen. Ook de follow-up gegevens lijken zich te stabiliseren. Met de versoepeling van de maatregelen in de samenleving -en in de verpleeghuizen in het bijzonder-, is het interessant om te kijken hoe de registratie zich de komende weken ontwikkelt.   

Update Ysis

De overzichten uit Ysis betreffen ook de intramurale verpleeghuiszorg op basis van ongeveer 63.000 cliënten. In Ysis zijn tot vandaag (12.00 uur) in totaal 4.549 patiënten geregistreerd waarbij (mogelijk) sprake is van COVID-19. Dit zijn 1.450 verdenkingen op COVID-19 en 3.099 patiënten waarbij COVID-19 middels een test vastgesteld. Bij 3.064 patiënten is de aanwezigheid van COVID-19 door middel van een test uitgesloten.

In Ysis zijn ook de gegevens uit de follow-up bekend. Uit de registratie blijkt dat in totaal 1.304 patiënten zijn overleden in het verpleeghuis. Dit zijn 940 patiënten waarbij COVID-19 door middel van een test is vastgesteld en 364 patiënten met een verdenking op COVID-19. Tot nu toe is voor 1.700 patiënten aangegeven dat zij zijn hersteld. Net zoals bij de RIVM gegevens, kunnen gegevens uit de follow-up met terugwerkende kracht worden ingevoerd. 

Update Pluriform Zorg

Pluriform Zorg van Adapcare wordt gebruikt door ongeveer 40 zorgconcerns met verpleeghuizen. Sinds 19 maart kunnen de gegevens over COVID-19 in Pluriform Zorg geregistreerd worden. Een deel van de registratie wordt gedaan door Novicare, een zelfstandige behandeldienst met zo’n 80 medisch behandelaren -en ongeveer 200 behandelaren met de paramedici en psychologen erbij- die Pluriform Zorg gebruiken als medisch dossier voor verpleeghuizen. Onderstaande gegevens zijn afkomstig van zorgorganisaties die voor dit geanonimiseerd gebruik toestemming hebben gegeven.  Alle gegevens zijn afkomstig uit verpleeghuizen.  

Pluriform Zorg meldt op 2 juni 1.014 COVID-19 registraties tot nu toe. Hiervan zijn 406 patiënten positief getest op COVID-19; bij 194 patiënten is een verdenking op COVID-19 geregistreerd. Dit zijn in totaal 600 patiënten met (mogelijk) COVID-19. In totaal zijn 213 patiënten uit de registratie overleden; 254 patiënten zijn inmiddels hersteld.

Update Ons

Ons van Nedap meldt tot vandaag (12:00 uur) 3.151 verdenkingen op COVID-19 en 1.485 patiënten bij wie COVID-19 middels een test is vastgesteld. Dit zijn in totaal 4.636 patiënten met (mogelijk) COVID-19. Uit de follow-up gegevens komt naar voren dat tot nu toe 354 patiënten zijn overleden; 438 patiënten zijn hersteld. Niet alle genoemde aantallen zijn afkomstig zijn uit de intramurale verpleeghuiszorg. Zij kunnen ook gedeeltelijk uit extramurale zorg of andere sectoren komen.

Meer informatie

Met Ysis, Ons en Pluriform Zorg beschikken we over gegevens van een groot aantal verpleeghuizen en dekken we het grootste deel van de Nederlandse verpleeghuiszorg. De registratie vindt plaats op vrijwillige basis; gegevens worden alleen gepubliceerd wanneer zorgorganisaties hiervoor toestemming hebben gegeven. De cijfers uit Ysis en Nedap kunnen elkaar enigszins kunnen overlappen.

Meer informatie: Sandra van Beek

Naar nieuwsoverzicht