25 augustus 2020

Update registratie verpleeghuizen 25 augustus 2020

De COVID-19 registratie is van groot belang om het beloop van COVID-19 in verpleeghuizen in kaart te brengen. Daarbij wordt gebruik gemaakt van gegevens uit de systemen van Ysis, Ons en Pluriform Zorg.

In totaal zijn op 25 augustus 11.224 patiënten geregistreerd met (mogelijk) COVID-19 in verpleeghuizen. Dit is een toename van 134 patiënten in vergelijking tot vorige week dinsdag. Dit zijn 113 patiënten met een verdenking op COVID-19 en 21 patiënten waarbij COVID-19 middels een test is vastgesteld. Uit de registratie komt naar voren dat tot nu toe 1.959 patiënten zijn overleden; 2.694 patiënten zijn hersteld.

Update Ysis

De overzichten uit Ysis betreffen ook de intramurale verpleeghuiszorg op basis van ongeveer 63.000 cliënten. In Ysis zijn tot vandaag (13:00 uur) in totaal 4.809 patiënten geregistreerd waarbij (mogelijk) sprake is van COVID-19. Dit zijn 1.682 verdenkingen op COVID-19 en 3.127 patiënten waarbij COVID-19 middels een test is vastgesteld. Bij 4.735 patiënten is de aanwezigheid van COVID-19 door middel van een test uitgesloten.

In Ysis zijn ook de gegevens uit de follow-up bekend. Uit de registratie blijkt dat in totaal 1.351 patiënten zijn overleden in het verpleeghuis. Dit zijn 968 patiënten waarbij COVID-19 door middel van een test is vastgesteld en 383 patiënten met een verdenking op COVID-19. Tot nu toe is voor 1.803 patiënten aangegeven dat zij zijn hersteld. Net zoals bij de RIVM-gegevens, kunnen gegevens uit de follow-up met terugwerkende kracht worden ingevoerd of verbeterd. 

Update Pluriform Zorg

Pluriform Zorg van Adapcare wordt gebruikt door ongeveer 40 zorgconcerns met verpleeghuizen. Sinds 19 maart kunnen de gegevens over COVID-19 in Pluriform Zorg geregistreerd worden. Een deel van de registratie wordt gedaan door Novicare, een zelfstandige behandeldienst met zo’n 80 medisch behandelaren -en ongeveer 200 behandelaren met de paramedici en psychologen erbij- die Pluriform Zorg gebruiken als medisch dossier voor verpleeghuizen. Onderstaande gegevens zijn afkomstig van zorgorganisaties die voor dit geanonimiseerd gebruik toestemming hebben gegeven.  Alle gegevens zijn afkomstig uit verpleeghuizen.  

Pluriform Zorg meldt op 25 augustus 1.145 COVID-19 registraties tot nu toe. Hiervan zijn 420 patiënten positief getest op COVID-19; bij 196 patiënten is een verdenking op COVID-19 geregistreerd. Dit zijn in totaal 616 patiënten met (mogelijk) COVID-19. In totaal zijn 221 patiënten uit de registratie overleden; 294 patiënten zijn inmiddels hersteld. Ook in dit systeem kunnen gegevens met terugwerkende kracht worden ingevoerd of verbeterd.

Update Ons

Ons van Nedap meldt tot vandaag (12:00 uur) 4.191 verdenkingen op COVID-19 en 1.608 patiënten bij wie COVID-19 middels een test is vastgesteld. Dit zijn in totaal 5.799 patiënten met (mogelijk) COVID-19. Uit de follow-up gegevens komt naar voren dat tot nu toe 387 patiënten zijn overleden; 597 patiënten zijn hersteld. Niet alle genoemde aantallen zijn afkomstig uit de intramurale verpleeghuiszorg. Zij kunnen ook gedeeltelijk uit extramurale zorg of andere sectoren komen.

Meer informatie

Met Ysis, Ons en Pluriform Zorg beschikken we over gegevens van een groot aantal verpleeghuizen en dekken we het grootste deel van de Nederlandse verpleeghuiszorg. De registratie vindt plaats op vrijwillige basis; gegevens worden alleen gepubliceerd wanneer zorgorganisaties hiervoor toestemming hebben gegeven. De cijfers uit Ysis en Nedap kunnen elkaar enigszins overlappen.

Meer informatie: Sandra van Beek

 

Naar nieuwsoverzicht