27 oktober 2020

Update registratie verpleeghuizen 27 oktober 2020

De COVID-19 registratie is van groot belang om het beloop van COVID-19 in verpleeghuizen in kaart te brengen. Daarbij wordt gebruik gemaakt van gegevens uit de systemen van Ysis, Ons en Pluriform Zorg.

In totaal zijn op 27 oktober 15.987 patiënten geregistreerd met (mogelijk) COVID-19 in verpleeghuizen. Dit is een toename van 1.126 patiënten in vergelijking tot vorige week dinsdag. Dit zijn 531 patiënten met een verdenking op COVID-19 en 595 patiënten waarbij COVID-19 middels een test is vastgesteld. Uit de registratie komt naar voren dat tot nu toe 2.219 patiënten zijn overleden; 3.154 patiënten zijn hersteld.

We zien al een aantal weken een stijging in het aantal nieuwe besmettingen in verpleeghuizen. Ook deze week is er weer een stijging zichtbaar in het aantal patiënten dat positief is getest op COVID-19: 595 deze week ten opzichte van 474 vorige week. Er zijn afgelopen week 83 patiënten geregistreerd als overleden aan COVID-19.

Update Ysis

De overzichten uit Ysis betreffen de intramurale verpleeghuiszorg op basis van ongeveer 63.000 cliënten. In Ysis zijn tot vandaag (13:00 uur) in totaal 6.389 patiënten geregistreerd waarbij (mogelijk) sprake is van COVID-19. Dit zijn 2.184 verdenkingen op COVID-19 en 4.205 patiënten waarbij COVID-19 middels een test is vastgesteld. Bij 6.314 patiënten is de aanwezigheid van COVID-19 door middel van een test uitgesloten.

In Ysis zijn ook de gegevens uit de follow-up bekend. Uit de registratie blijkt dat in totaal 1.537 patiënten zijn overleden in het verpleeghuis. Dit zijn 1.139 patiënten waarbij COVID-19 door middel van een test is vastgesteld en 398 patiënten met een verdenking op COVID-19. Tot nu toe is voor 2.063 patiënten aangegeven dat zij zijn hersteld. Net zoals bij de RIVM-gegevens, kunnen gegevens uit de follow-up met terugwerkende kracht worden ingevoerd of verbeterd. 

Update Pluriform Zorg

Pluriform Zorg van Adapcare wordt gebruikt door ongeveer 40 zorgconcerns met verpleeghuizen. Sinds 19 maart kunnen de gegevens over COVID-19 in Pluriform Zorg geregistreerd worden. Een deel van de registratie wordt gedaan door Novicare, een zelfstandige behandeldienst met zo’n 80 medisch behandelaren -en ongeveer 200 behandelaren met de paramedici en psychologen erbij- die Pluriform Zorg gebruiken als medisch dossier voor verpleeghuizen. Onderstaande gegevens zijn afkomstig van zorgorganisaties die voor dit geanonimiseerd gebruik toestemming hebben gegeven.  Alle gegevens zijn afkomstig uit verpleeghuizen.  

Pluriform Zorg meldt op 27 oktober 1.444 COVID-19 registraties tot nu toe. Hiervan zijn 500 patiënten positief getest op COVID-19; bij 244 patiënten is een verdenking op COVID-19 geregistreerd. Dit zijn in totaal 744 patiënten met (mogelijk) COVID-19. In totaal zijn 238 patiënten uit de registratie overleden; 397 patiënten zijn inmiddels hersteld. Ook in dit systeem kunnen gegevens met terugwerkende kracht worden ingevoerd of verbeterd.

Update Ons

Ons van Nedap meldt tot vandaag (12:00 uur) 6.442 verdenkingen op COVID-19 en 2.412 patiënten bij wie COVID-19 middels een test is vastgesteld. Dit zijn in totaal 8.854 patiënten met (mogelijk) COVID-19. Uit de follow-up gegevens komt naar voren dat tot nu toe 444 patiënten zijn overleden; 694 patiënten zijn hersteld. Niet alle genoemde aantallen zijn afkomstig uit de intramurale verpleeghuiszorg. Zij kunnen ook gedeeltelijk uit extramurale zorg of andere sectoren komen.

Meer informatie

Met Ysis, Ons en Pluriform Zorg beschikken we over gegevens van een groot aantal verpleeghuizen en dekken we het grootste deel van de Nederlandse verpleeghuiszorg. De registratie vindt plaats op vrijwillige basis; gegevens worden alleen gepubliceerd wanneer zorgorganisaties hiervoor toestemming hebben gegeven. De cijfers uit Ysis en Nedap kunnen elkaar enigszins overlappen.

NB: dit nieuwsbericht is aangepast op 28 oktober 2020. Het juiste aantal patiënten dat is geregistreerd als overleden aan COVID-19 sinds vorige week is 83. Op 27 oktober is in het nieuwsbericht gemeld dat dit er 54 waren, dit aantal is niet juist.

Meer informatie: Sandra van Beek

Naar nieuwsoverzicht