4 augustus 2020

Update registratie verpleeghuizen 4 augustus 2020

De COVID-19 registratie is van groot belang om het beloop van COVID-19 in verpleeghuizen in kaart te brengen. Daarbij wordt gebruik gemaakt van gegevens uit de systemen van Ysis, Ons en Pluriform Zorg.

In totaal zijn op 4 augustus 10.810 patiënten geregistreerd met (mogelijk) COVID-19 in verpleeghuizen. Dit is een toename van 94 patiënten in vergelijking tot vorige week dinsdag. Dit zijn vrijwel allemaal verdenkingen op COVID-19. Uit de registratie komt naar voren dat tot nu toe 1.936 patiënten zijn overleden; 2.682 patiënten zijn hersteld.

Update Ysis

De overzichten uit Ysis betreffen ook de intramurale verpleeghuiszorg op basis van ongeveer 63.000 cliënten. In Ysis zijn tot vandaag (13:00 uur) in totaal 4.708 patiënten geregistreerd waarbij (mogelijk) sprake is van COVID-19. Dit zijn 1.603 verdenkingen op COVID-19 en 3.105 patiënten waarbij COVID-19 middels een test is vastgesteld. Bij 4.228 patiënten is de aanwezigheid van COVID-19 door middel van een test uitgesloten.

In Ysis zijn ook de gegevens uit de follow-up bekend. Uit de registratie blijkt dat in totaal 1.334 patiënten zijn overleden in het verpleeghuis. Dit zijn 956 patiënten waarbij COVID-19 door middel van een test is vastgesteld en 378 patiënten met een verdenking op COVID-19. Tot nu toe is voor 1.791 patiënten aangegeven dat zij zijn hersteld. Net zoals bij de RIVM gegevens, kunnen gegevens uit de follow-up met terugwerkende kracht worden ingevoerd of verbeterd. 

Update Pluriform Zorg

Pluriform Zorg van Adapcare wordt gebruikt door ongeveer 40 zorgconcerns met verpleeghuizen. Sinds 19 maart kunnen de gegevens over COVID-19 in Pluriform Zorg geregistreerd worden. Een deel van de registratie wordt gedaan door Novicare, een zelfstandige behandeldienst met zo’n 80 medisch behandelaren -en ongeveer 200 behandelaren met de paramedici en psychologen erbij- die Pluriform Zorg gebruiken als medisch dossier voor verpleeghuizen. Onderstaande gegevens zijn afkomstig van zorgorganisaties die voor dit geanonimiseerd gebruik toestemming hebben gegeven.  Alle gegevens zijn afkomstig uit verpleeghuizen.  

Pluriform Zorg meldt op 4 augustus 1.098 COVID-19 registraties tot nu toe. Hiervan zijn 412 patiënten positief getest op COVID-19; bij 192 patiënten is een verdenking op COVID-19 geregistreerd. Dit zijn in totaal 604 patiënten met (mogelijk) COVID-19. In totaal zijn 218 patiënten uit de registratie overleden; 288 patiënten zijn inmiddels hersteld. Ook in dit systeem kunnen gegevens met terugwerkende kracht worden ingevoerd of verbeterd.

Update Ons

Ons van Nedap meldt tot vandaag (11:00 uur) 3.916 verdenkingen op COVID-19 en 1.582 patiënten bij wie COVID-19 middels een test is vastgesteld. Dit zijn in totaal 5.498 patiënten met (mogelijk) COVID-19. Uit de follow-up gegevens komt naar voren dat tot nu toe 384 patiënten zijn overleden; 603 patiënten zijn hersteld. Niet alle genoemde aantallen zijn afkomstig uit de intramurale verpleeghuiszorg. Zij kunnen ook gedeeltelijk uit extramurale zorg of andere sectoren komen.

Meer informatie

Met Ysis, Ons en Pluriform Zorg beschikken we over gegevens van een groot aantal verpleeghuizen en dekken we het grootste deel van de Nederlandse verpleeghuiszorg. De registratie vindt plaats op vrijwillige basis; gegevens worden alleen gepubliceerd wanneer zorgorganisaties hiervoor toestemming hebben gegeven. De cijfers uit Ysis en Nedap kunnen elkaar enigszins overlappen.

Meer informatie: Sandra van Beek

Naar nieuwsoverzicht