6 mei 2020

Update registratie verpleeghuizen 6 mei 2020: Toename COVID-19 lijkt zich verder te stabiliseren

De COVID-19 registratie is van groot belang om het beloop van COVID-19 in verpleeghuizen in kaart te brengen. Naast gegevens uit de systemen van Ysis en Ons, zijn sinds een aantal weken ook gegevens uit Pluriform Zorg beschikbaar. In totaal zijn op 6 mei 8.606 patiënten geregistreerd met (mogelijk) COVID-19 in verpleeghuizen. Dit is een toename van 411 patiënten ten opzichte van afgelopen vrijdag. Uit de registratie komt naar voren dat inmiddels 1.591 patiënten zijn overleden; 1.570 patiënten zijn hersteld.

Het aantal besmettingen in verpleeghuizen lijkt zich hiermee verder te stabiliseren. Uit de registratie komt echter nog geen daling in besmettingen naar voren. De komende weken zullen moeten uitwijzen of er een daling in COVID-19 in verpleeghuizen zichtbaar wordt.

Update Pluriform Zorg

Pluriform Zorg van Adapcare wordt gebruikt door ongeveer 40 zorgconcerns met verpleeghuizen. Sinds 19 maart kunnen de gegevens over COVID-19 in Pluriform Zorg geregistreerd worden. Een deel van de registratie wordt gedaan door Novicare, een zelfstandige behandeldienst met zo’n 80 medisch behandelaren -en ongeveer 200 behandelaren met de paramedici en psychologen erbij- die Pluriform Zorg gebruiken als medisch dossier voor verpleeghuizen. Onderstaande gegevens zijn afkomstig van zorgorganisaties die voor dit geanonimiseerd gebruik toestemming hebben gegeven.  Alle gegevens zijn afkomstig uit verpleeghuizen.  

Pluriform Zorg meldt op 6 mei 883 COVID-19 registraties tot nu toe. Hiervan zijn 360 patiënten positief getest op COVID-19; bij 194 patiënten is een verdenking op COVID-19 geregistreerd.   

Dit zijn in totaal 554 patiënten met (mogelijk) COVID-19. In totaal zijn 185 patiënten uit de registratie overleden; 177 patiënten zijn inmiddels hersteld.

Update Ysis

De overzichten uit Ysis betreffen ook de intramurale verpleeghuiszorg op basis van ongeveer 63.000 cliënten. In Ysis zijn tot vandaag (12.00 uur) in totaal 4.221 patiënten geregistreerd waarbij (mogelijk) sprake is van COVID-19. Dit zijn 1.457 verdenkingen op COVID-19 en 2.764 patiënten waarbij COVID-19 middels een test vastgesteld. Bij 2.156 patiënten is de aanwezigheid van COVID-19 door middel van een test uitgesloten.

In Ysis zijn ook de gegevens uit de follow-up bekend. Uit de registratie blijkt dat in totaal 1.130 patiënten zijn overleden in het verpleeghuis. Dit zijn 789 patiënten waarbij COVID-19 door middel van een test is vastgesteld en 341 patiënten met een verdenking op COVID-19. Tot nu toe is voor 1.135 patiënten aangegeven dat zij zijn hersteld. Net zoals bij de RIVM-gegevens, kunnen gegevens uit de follow-up met terugwerkende kracht worden ingevoerd. 

Update Ons

Ons van Nedap meldt tot vandaag (12.00 uur) 2.620 verdenkingen op COVID-19 en 1.211 patiënten bij wie COVID-19 middels een test is vastgesteld. Dit zijn in totaal 3.831 patiënten met (mogelijk) COVID-19. Uit de follow-up gegevens komt naar voren dat tot nu toe 276 patiënten zijn overleden; 258 patiënten zijn hersteld. Niet alle genoemde aantallen zijn afkomstig zijn uit de intramurale verpleeghuiszorg. Zij kunnen ook gedeeltelijk uit extramurale zorg of andere sectoren komen.

Meer informatie

Met Ysis, Ons en Pluriform Zorg beschikken we over gegevens van een groot aantal verpleeghuizen en dekken we het grootste deel van de Nederlandse verpleeghuiszorg. De registratie vindt plaats op vrijwillige basis; gegevens worden alleen gepubliceerd wanneer zorgorganisaties hiervoor toestemming hebben gegeven. De cijfers uit Ysis en Nedap kunnen elkaar enigszins kunnen overlappen. Verenso deelt de informatie met VWS, zodat zij mede op basis hiervan hun beleid kunnen aanpassen.  

Meer informatie: Sandra van Beek 

Naar nieuwsoverzicht