8 december 2020

Update registratie verpleeghuizen 8 december 2020 – nog steeds fors aantal nieuwe besmettingen

De COVID-19-registratie is van groot belang om het beloop van COVID-19 in verpleeghuizen in kaart te brengen. Daarbij wordt gebruik gemaakt van gegevens uit de systemen van Ysis, Ons en Pluriform Zorg.

In totaal zijn op 8 december 21.679 patiënten geregistreerd met (mogelijk) COVID-19 in verpleeghuizen. Dit is een toename van 789 patiënten in vergelijking tot vorige week dinsdag. Dit zijn 285 patiënten met een verdenking op COVID-19 en 504 patiënten waarbij COVID-19 middels een test is vastgesteld. Uit de registratie komt naar voren dat tot nu toe 2.793 patiënten zijn overleden; 4.567 patiënten zijn hersteld.

We zien al een aantal weken een fors aantal nieuwe besmettingen in verpleeghuizen. Deze week zijn 504 patiënten positief getest op COVID-19, vorige week was dit aantal 500 patiënten en de week daarvoor zijn 562 patiënten positief getest. Een daling in nieuwe besmettingen is daarmee nog steeds niet zichtbaar. In totaal zijn deze week 73 patiënten geregistreerd als overleden aan de gevolgen van COVID-19 in verpleeghuizen.

Update Ysis

De overzichten uit Ysis betreffen de intramurale verpleeghuiszorg op basis van ongeveer 63.000 cliënten. In Ysis zijn tot vandaag (13:00 uur) in totaal 8.655 patiënten geregistreerd waarbij (mogelijk) sprake is van COVID-19. Dit zijn 2.483 verdenkingen op COVID-19 en 6.172 patiënten waarbij COVID-19 middels een test is vastgesteld. Bij 7.385 patiënten is de aanwezigheid van COVID-19 door middel van een test uitgesloten.

In Ysis zijn ook de gegevens uit de follow-up bekend. Uit de registratie blijkt dat in totaal 1.864 patiënten zijn overleden in het verpleeghuis. Dit zijn 1.456 patiënten waarbij COVID-19 door middel van een test is vastgesteld en 408 patiënten met een verdenking op COVID-19. Tot nu toe is voor 2.881 patiënten aangegeven dat zij zijn hersteld. Net zoals bij de RIVM-gegevens, kunnen gegevens uit de follow-up met terugwerkende kracht worden ingevoerd of verbeterd. 

Update Pluriform Zorg

Pluriform Zorg van Adapcare wordt gebruikt door ongeveer 40 zorgconcerns met verpleeghuizen. Sinds 19 maart kunnen de gegevens over COVID-19 in Pluriform Zorg geregistreerd worden. Een deel van de registratie wordt gedaan door Novicare, een zelfstandige behandeldienst met zo’n 80 medisch behandelaren -en ongeveer 200 behandelaren met de paramedici en psychologen erbij- die Pluriform Zorg gebruiken als medisch dossier voor verpleeghuizen. Onderstaande gegevens zijn afkomstig van zorgorganisaties die voor dit geanonimiseerd gebruik toestemming hebben gegeven.  Alle gegevens zijn afkomstig uit verpleeghuizen.  

Pluriform Zorg meldt op 7 december 1.726 COVID-19-registraties tot nu toe. Hiervan zijn 612 patiënten positief getest op COVID-19; bij 291 patiënten is een verdenking op COVID-19 geregistreerd. Dit zijn in totaal 903 patiënten met (mogelijk) COVID-19. In totaal zijn 270 patiënten uit de registratie overleden; 512 patiënten zijn inmiddels hersteld. Ook in dit systeem kunnen gegevens met terugwerkende kracht worden ingevoerd of verbeterd.

Update Ons

Ons van Nedap meldt tot vandaag (13:00 uur) 8.132 verdenkingen op COVID-19 en 3.989 patiënten bij wie COVID-19 middels een test is vastgesteld. Dit zijn in totaal 12.121 patiënten met (mogelijk) COVID-19. Uit de follow-up gegevens komt naar voren dat tot nu toe 659 patiënten zijn overleden; 1174 patiënten zijn hersteld. Niet alle genoemde aantallen zijn afkomstig uit de intramurale verpleeghuiszorg. Zij kunnen ook gedeeltelijk uit extramurale zorg of andere sectoren komen.

Meer informatie

Met Ysis, Ons en Pluriform Zorg beschikken we over gegevens van een groot aantal verpleeghuizen en dekken we het grootste deel van de Nederlandse verpleeghuiszorg. De registratie vindt plaats op vrijwillige basis; gegevens worden alleen gepubliceerd wanneer zorgorganisaties hiervoor toestemming hebben gegeven. De cijfers uit Ysis en Nedap kunnen elkaar enigszins overlappen.

Meer informatie: Sandra van Beek

Naar nieuwsoverzicht