8 mei 2020

Update registratie verpleeghuizen 8 mei 2020

Follow-up informatie wordt steeds belangrijker. Registreert u mee?

 De COVID-19 registratie is van groot belang om het beloop van COVID-19 in verpleeghuizen in kaart te brengen. Naast gegevens uit de systemen van Ysis en Ons, zijn sinds een aantal weken ook gegevens uit Pluriform Zorg beschikbaar.

We zien in de afgelopen week een stabiel beeld van nieuwe gevallen van COVID-19 in verpleeghuizen. Om de gevolgen voor verpleeghuizen goed in kaart te brengen is het belangrijk dat juist nu de follow-up gegevens goed worden ingevuld. Zowel bij patiënten waarbij COVID-19 bevestigd is, als bij patiënten met een vermoedelijke COVID-19 besmetting. Zodat we weten hoeveel patiënten zijn hersteld, overleden of nog ziek zijn.

Doet u mee? Voor praktische vragen over de follow-up kunt u contact opnemen met uw EPD-leverancier.

In totaal zijn op 8 mei 8.811 patiënten geregistreerd met (mogelijk) COVID-19 in verpleeghuizen. Dit is een toename van 205 patiënten in vergelijking tot afgelopen woensdag.  Uit de registratie komt naar voren dat inmiddels 1.641 patiënten zijn overleden. 1.718 patiënten zijn hersteld.

Update Pluriform Zorg

Pluriform Zorg van Adapcare wordt gebruikt door ongeveer 40 zorgconcerns met verpleeghuizen. Sinds 19 maart kunnen de gegevens over COVID-19 in Pluriform Zorg geregistreerd worden. Een deel van de registratie wordt gedaan door Novicare, een zelfstandige behandeldienst met zo’n 80 medisch behandelaren -en ongeveer 200 behandelaren met de paramedici en psychologen erbij- die Pluriform Zorg gebruiken als medisch dossier voor verpleeghuizen. Onderstaande gegevens zijn afkomstig van zorgorganisaties die voor dit geanonimiseerd gebruik toestemming hebben gegeven.  Alle gegevens zijn afkomstig uit verpleeghuizen.  

Pluriform Zorg meldt op 7 mei 900 COVID-19 registraties tot nu toe. Hiervan zijn 366 patiënten positief getest op COVID-19; bij 197 patiënten is een verdenking op COVID-19 geregistreerd.   

Dit zijn in totaal 563 patiënten met (mogelijk) COVID-19. In totaal zijn 189 patiënten uit de registratie overleden; 180 patiënten zijn inmiddels hersteld.

Update Ysis

De overzichten uit Ysis betreffen ook de intramurale verpleeghuiszorg op basis van ongeveer 63.000 cliënten. In Ysis zijn tot vandaag (12.00 uur) in totaal 4.278 patiënten geregistreerd waarbij (mogelijk) sprake is van COVID-19. Dit zijn 1.454 verdenkingen op COVID-19 en 2.824 patiënten waarbij COVID-19 middels een test vastgesteld. Bij 2.267 patiënten is de aanwezigheid van COVID-19 door middel van een test uitgesloten.

In Ysis zijn ook de gegevens uit de follow-up bekend. Uit de registratie blijkt dat in totaal 1.155 patiënten zijn overleden in het verpleeghuis. Dit zijn 812 patiënten waarbij COVID-19 door middel van een test is vastgesteld en 343 patiënten met een verdenking op COVID-19. Tot nu toe is voor 1.260 patiënten aangegeven dat zij zijn hersteld. Net zoals bij de RIVM gegevens, kunnen gegevens uit de follow-up met terugwerkende kracht worden ingevoerd. 

Update Ons

Ons van Nedap meldt tot vandaag (12.00 uur) 2.707 verdenkingen op COVID-19 en 1.263 patiënten bij wie COVID-19 middels een test is vastgesteld. Dit zijn in totaal 3.970 patiënten met (mogelijk) COVID-19. Uit de follow-up gegevens komt naar voren dat tot nu toe 297 patiënten zijn overleden; 278 patiënten zijn hersteld. Niet alle genoemde aantallen zijn afkomstig zijn uit de intramurale verpleeghuiszorg. Zij kunnen ook gedeeltelijk uit extramurale zorg of andere sectoren komen.

Meer informatie

Met Ysis, Ons en Pluriform Zorg beschikken we over gegevens van een groot aantal verpleeghuizen en dekken we het grootste deel van de Nederlandse verpleeghuiszorg. De registratie vindt plaats op vrijwillige basis; gegevens worden alleen gepubliceerd wanneer zorgorganisaties hiervoor toestemming hebben gegeven. De cijfers uit Ysis en Nedap kunnen elkaar enigszins kunnen overlappen.

Meer informatie: Sandra van Beek

Naar nieuwsoverzicht