8 september 2020

Update registratie verpleeghuizen 8 september 2020: Toename in verpleeghuizen zichtbaar

De COVID-19 registratie is van groot belang om het beloop van COVID-19 in verpleeghuizen in kaart te brengen. Daarbij wordt gebruik gemaakt van gegevens uit de systemen van Ysis, Ons en Pluriform Zorg.

In totaal zijn op 8 september 11.540 patiënten geregistreerd met (mogelijk) COVID-19 in verpleeghuizen. Dit is een toename van 194 patiënten in vergelijking tot vorige week dinsdag. Dit zijn 149 patiënten met een verdenking op COVID-19 en 45 patiënten waarbij COVID-19 middels een test is vastgesteld. Uit de registratie komt naar voren dat tot nu toe 1.968 patiënten zijn overleden; 2.720 patiënten zijn hersteld.

De cijfers laten deze week een stijging zien in het aantal positief geteste personen in verpleeghuizen. Het aantal positieve tests is toegenomen ten opzichte van vorige week, toen werden 20 positieve tests geregistreerd. De registratie biedt geen informatie over het aantal verpleeghuizen waarin momenteel besmettingen zijn. We zullen de komende weken het aantal nieuwe besmettingen goed monitoren om te kijken of de toename in verpleeghuizen doorzet.

Update Ysis

De overzichten uit Ysis betreffen ook de intramurale verpleeghuiszorg op basis van ongeveer 63.000 cliënten. In Ysis zijn tot vandaag (13:00 uur) in totaal 4.916 patiënten geregistreerd waarbij (mogelijk) sprake is van COVID-19. Dit zijn 1.748 verdenkingen op COVID-19 en 3.168 patiënten waarbij COVID-19 middels een test is vastgesteld. Bij 4.964 patiënten is de aanwezigheid van COVID-19 door middel van een test uitgesloten.

In Ysis zijn ook de gegevens uit de follow-up bekend. Uit de registratie blijkt dat in totaal 1.354 patiënten zijn overleden in het verpleeghuis. Dit zijn 971 patiënten waarbij COVID-19 door middel van een test is vastgesteld en 383 patiënten met een verdenking op COVID-19. Tot nu toe is voor 1.804 patiënten aangegeven dat zij zijn hersteld. Net zoals bij de RIVM-gegevens, kunnen gegevens uit de follow-up met terugwerkende kracht worden ingevoerd of verbeterd. 

Update Pluriform Zorg

Pluriform Zorg van Adapcare wordt gebruikt door ongeveer 40 zorgconcerns met verpleeghuizen. Sinds 19 maart kunnen de gegevens over COVID-19 in Pluriform Zorg geregistreerd worden. Een deel van de registratie wordt gedaan door Novicare, een zelfstandige behandeldienst met zo’n 80 medisch behandelaren -en ongeveer 200 behandelaren met de paramedici en psychologen erbij- die Pluriform Zorg gebruiken als medisch dossier voor verpleeghuizen. Onderstaande gegevens zijn afkomstig van zorgorganisaties die voor dit geanonimiseerd gebruik toestemming hebben gegeven.  Alle gegevens zijn afkomstig uit verpleeghuizen.  

Pluriform Zorg meldt op 8 september 1.184 COVID-19 registraties tot nu toe. Hiervan zijn 422 patiënten positief getest op COVID-19; bij 205 patiënten is een verdenking op COVID-19 geregistreerd. Dit zijn in totaal 627 patiënten met (mogelijk) COVID-19. In totaal zijn 224 patiënten uit de registratie overleden; 308 patiënten zijn inmiddels hersteld. Ook in dit systeem kunnen gegevens met terugwerkende kracht worden ingevoerd of verbeterd.

Update Ons

Ons van Nedap meldt tot vandaag (13:00 uur) 4.367 verdenkingen op COVID-19 en 1.630 patiënten bij wie COVID-19 middels een test is vastgesteld. Dit zijn in totaal 5.997 patiënten met (mogelijk) COVID-19. Uit de follow-up gegevens komt naar voren dat tot nu toe 390 patiënten zijn overleden; 608 patiënten zijn hersteld. Niet alle genoemde aantallen zijn afkomstig uit de intramurale verpleeghuiszorg. Zij kunnen ook gedeeltelijk uit extramurale zorg of andere sectoren komen.

Meer informatie

Met Ysis, Ons en Pluriform Zorg beschikken we over gegevens van een groot aantal verpleeghuizen en dekken we het grootste deel van de Nederlandse verpleeghuiszorg. De registratie vindt plaats op vrijwillige basis; gegevens worden alleen gepubliceerd wanneer zorgorganisaties hiervoor toestemming hebben gegeven. De cijfers uit Ysis en Nedap kunnen elkaar enigszins overlappen.

Meer informatie: Sandra van Beek

 

Naar nieuwsoverzicht