22 maart 2020

Update verdeelbeleid persoonlijke beschermingsmiddelen (pbm)

De afgelopen dagen is er door Verenso, in samenwerking met de andere veldpartijen, veel energie ingezet op het beter beschikbaar maken van beschermende middelen voor de ouderenzorg. Van VWS ontvingen wij de volgende update:

  • “VWS heeft GGD-GHOR gesproken; GGD GHOR heeft ondertussen aan alle regiocoördinatoren ROAZ (nogmaals) gemeld dat ook de care in verdeling van de PBM moet worden meegenomen en een deel van de voorraad ook daadwerkelijk beschikbaar komt voor care.
  • De acute situatie in verpleeghuizen, zeker in bepaalde regio’s, is daarbij nadrukkelijk onder de aandacht gebracht, gegeven de schaarste die er is. Aan de schaarste wordt hard gewerkt, inclusief aan de verbetering van de inkooporganisatie, de grote levering van vandaag is goed nieuws, nieuwe grote leveringen worden verwacht.
  • Als er signalen zijn dat partijen een andere reactie van regiocoördinatoren krijgen of steevast nul op rekest, laat het ons weten. GGD GHOR neemt dan contact met hen op.”
  • Als je samen met je bestuurder het idee hebt, dat je bij je ROAZ-coördinator (klik hier voor de gegevens) nog niet goed wordt geholpen, laat ons dat dan weten via info@verenso.nl. Wij verzamelen de signalen en nemen contact op met VWS. Voor meer informatie zie ook ons bericht van afgelopen vrijdag over schaarste PBM.


Meer informatie: Else Poot

Naar nieuwsoverzicht