4 augustus 2020

Ventilatie en COVID-19

Op verzoek van het ministerie van VWS is de rol van ventilatie nader toegelicht om bedrijven en burgers in staat te stellen ventilatie op een goede manier toe te kunnen passen. De toelichting is te vinden als bijlage bij de LCI-richtlijn COVID-19.

Specifieke informatie voor gebouwbeheerders en zorgmedewerkers in verpleeghuizen is te vinden op de website van het RIVM.

Meer informatie: Else Poot

Naar nieuwsoverzicht