20 mei 2020

Verenso adviseert reguliere medische zorg aan kwetsbare ouderen gefaseerd weer op te starten

Verenso heeft een handreiking ontwikkeld om de reguliere medische zorg in het verpleeghuis gefaseerd weer op te starten. Een handreiking voor zorg aan kwetsbare ouderen thuis volgt komende week.
 
“Nu de cijfers zowel binnen als buiten het verpleeghuis een voorzichtige daling laten zien, is het tijd om de reguliere zorg weer op te gaan starten”, zegt Nienke Nieuwenhuizen voorzitter van Verenso. Eerder publiceerde ook de FMS een document over het opstarten van de reguliere zorg in het ziekenhuis. Verenso doet dit voor de behandeling in het verpleeghuis.
 
De zorg wordt opgestart in fases, waarbij de meest urgente zorg als eerste wordt opgestart. Dit wordt per patiënt bekeken. Op- en afschaling van de zorg in fases vindt plaats aan de hand van de zogenaamde prevalentiecijfers lokaal en regionaal. Het besluit om, onder voorwaarden, naar een volgende fase te gaan, wordt genomen door het in het verpleeghuis aanwezige crisisteam. “Tijdens de COVID-19-crisis is de samenwerking tussen de specialisten ouderengeneeskunde en de zorgbestuurders nog krachtiger geworden. Het is van belang om ook bij het opschalen van zorg in het verpleeghuis weer samen de besluiten te blijven nemen”, sluit Nieuwenhuizen af.

Meer informatie: Nanda Hauet

Naar nieuwsoverzicht