3 juli 2020

Verenso reageert op consultatie Reparatiewetsvoorstel Wet zorg en dwang

In de afgelopen weken heeft Verenso gewerkt aan een gezamenlijke reactie met de KNMG, de huisartsen, medisch specialisten en andere partners op het wetsvoorstel tot reparatie van de Wet zorg en dwang (Wzd).

Vandaag is de gezamenlijke brief aan het ministerie van VWS gezonden. Verenso benoemt samen met de KNMG de belangrijkste knelpunten voor de uitvoerbaarheid en doet concrete voorstellen voor verdere verbetering en vermindering van administratieve lasten. We stellen werkbare oplossingen voor op gebied van het beoordelen van wilsonbekwaamheid, de uitvoering van het stappenplan en de procedure voor het afgeven van medische verklaringen.

Lees hier onze reactie.

Meer informatie: Roy Knuiman 

Naar nieuwsoverzicht