21 april 2020

Verlenging bezoekstop verpleeghuizen en kleinschalige woonvormen

De maatregel waarbij bezoek niet is toegestaan in de verpleeghuizen en kleinschalige woonvormen, wordt verlengd t/m 19 mei. Dit werd zojuist bekend gemaakt door minister president Mark Rutte tijdens de (wekelijkse) COVID-19-persconferentie.

De ministriele commissie crisisbeheersing heeft hiertoe besloten, onder meer op basis van het OMT advies. Rutte gaf aan dat de situatie in verpleeghuizen nog steeds zeer zorgwekkend is. “Hoe moeilijk ook, het is noodzakelijk om kwetsbare ouderen zo goed als mogelijk te beschermen”, aldus de minister president.

In de week voor 19 mei, zal er opnieuw een advies volgen van het OMT aan het kabinet over de maatregelen na 19 mei. Dat geldt ook voor de bezoekregeling in verpleeghuizen. Verenso is via Nienke Nieuwenhuizen vertegenwoordigd in het OMT.

“De situatie rondom de bezoekstop in verpleeghuizen is een belangrijk maatschappelijk thema en vormt een ethisch dilemma. De huidige situatie zorgt voor schrijnende situaties en veel individueel leed voor bewoners, partners, familie en medewerkers. Uiteraard willen we allemaal dat mensen in de laatste periode van hun leven niet vereenzamen en contact kunnen onderhouden met hun familie en geliefden, zeker daar waar het mensen betreft die door cognitieve stoornissen of andere beperkingen niet kunnen begrijpen waarom zij geen contact meer kunnen hebben. Mede daarom geldt voor de stervensfase momenteel een uitzondering. Anderzijds is er een grote vraag vanuit de maatschappij om bescherming van medewerkers en uiteraard van de meest kwetsbaren, juist ook in verpleeghuizen. Gezien de hoge mortaliteit bij de doelgroep is voorkomen van infectie bij deze kwetsbare groepen essentieel. Tegelijkertijd is er juist ook aandacht nodig voor kwaliteit van leven. Hoe de aspecten van veiligheid van de groep versus kwaliteit van leven van het individu te wegen is een ‘'duivels dilemma’ waarbij ook nog rekening moet worden gehouden met de risico’s voor de groep zorgmedewerkers en hun naasten en de grenzen van het zorgsysteem in zijn geheel”, aldus Nieuwenhuizen.

Hoe de aspecten van veiligheid van de groep versus kwaliteit van leven van het individu te wegen, is een dilemma waarbij ook nog rekening moet worden gehouden met de risico’s voor de groep zorgmedewerkers en hun naasten en de grenzen van het zorgsysteem in zijn geheel. Het aantal meldingen in verpleeghuizen neemt nog steeds aanzienlijk toe (zie voor recente cijfers elders nieuwsitem 21 april). Ook de PBM zijn nog steeds schaars. De komende tijd gaan we onderzoeken welke randvoorwaarden ingevuld moeten worden om weer bezoek toe te kunnen laten in verpleeghuizen.

“Om te zijner tijd weer bezoek toe te staan, is in ieder geval een flatten the curve in het verpleeghuis nodig”, sluit Nieuwenhuizen af.


Meer informatie: Nanda Hauet 

Naar nieuwsoverzicht