6 mei 2020

Versoepeling bezoekregeling verpleeghuizen

Vanavond maakte minister Hugo de Jonge in een persconferentie bekend dat hij vanaf 11 mei wil beginnen met het (gefaseerd en gecontroleerd) verruimen van de huidige bezoekregeling verpleeghuizen. ActiZ, Alzheimer Nederland, LOC, Verenso, V&VN en Zorgthuisnl werken samen aan een handreiking voor zorgorganisaties om deze versoepeling geleidelijk en op een verantwoorde manier op te starten.

Minister De Jonge heeft aangegeven dat vanaf maandag 11 mei de eerste stap wordt gezet in de versoepeling van de bezoekregeling verpleeghuizen. Er wordt gestart met het openstellen van 25 geselecteerde verpleeghuizen. In deze locaties mag onder strikte voorwaarden, die volgen in een handreiking, één bezoeker per verpleeghuisbewoner komen. De GGD wijst per GGD-regio één verpleeghuislocatie aan. De directeur Publieke Gezondheid van de desbetreffende GGD-regio beslist welke verpleeghuislocatie mag beginnen met de aangepaste bezoekregeling.

Verenso: ingangsdatum spannend

Verenso begrijpt dat de minister een voorzichtige start wil maken, maar vindt de ingangsdatum nog wel spannend. “De cijfers vanuit de verpleeghuismeting laten weliswaar een afvlakking zien maar nog geen daling. Wij zouden liever wachten tot de cijfers, net als de cijfers van de IC, een daling laten zien”, aldus Nienke Nieuwenhuizen, voorzitter van Verenso. Ook is het nog afwachten wat de andere versoepelingen, zoals het openen van de basisscholen  gaan laten zien aan verspreiding van het virus. Gelukkig is ons de garantie gegeven dat er voldoende beschermende materialen zijn en is gebleken dat we inderdaad makkelijk bewoners en medewerkers kunnen testen.

Het veld is gevraagd een gezamenlijke handreiking te maken. “Het is goed om samen op te blijven trekken als veldpartijen om hele duidelijke randvoorwaarden te schetsen. Het gaat erom dat we zo goed als mogelijk zorgen voor onze meest kwetsbare mensen, waarbij we de balans moeten vinden tussen het contact met naasten en de bescherming van bewoners, hun familie en zorgmedewerkers”, aldus Nieuwenhuizen. We zijn alert op verspreiding, maar alleen de tijd zal het leren… Verenso heeft  als input afgelopen maandag een medische handreiking bezoek aangeleverd. Deze handreiking zal zij ook als input inbrengen in de gezamenlijke handreiking van de veldpartijen.

Strikte voorwaarden aan toegang bezoeker

Alleen verpleeghuizen die vrij zijn van besmettingen komen in aanmerking voor het versoepelen van de bezoekregeling. Een verpleeghuis waar nog bewoners met een besmetting zijn, kan niet worden opengesteld voor bezoek. Andere voorwaarden waar verpleeghuizen aan moeten zijn onder andere strikte hygiënemaatregelen en voldoende testcapaciteit. De creatieve manieren waarop nu contact mogelijk wordt gemaakt tussen bewoners en hun naasten moeten ook worden voortgezet.  

Gezamenlijke handreiking

Elk verpleeghuis maakt zelf een plan voor de aangepaste bezoekregeling. Dit gebeurt in samenspraak met de cliëntenraad, de ondernemingsraad en de specialist ouderengeneeskunde. ActiZ , Alzheimer Nederland, LOC, V&VN, Verenso en Zorgthuisnl werken aan een handreiking die verpleeghuizen helpt om tot dit plan te komen. De handreiking bevat ook de randvoorwaarden waaraan verpleeghuizen moeten voldoen. De handreiking zal vrijdag 8 mei gereed zijn.

Monitoring en opvolging

De versoepeling van de bezoekregeling wordt nauwkeurig gemonitord. Mocht de bezoekregeling in de praktijk goed werken, dan is het de bedoeling dat vanaf 25 mei in meer verpleeghuizen beperkt bezoek mogelijk is – mits ook daar aan alle voorwaarden voldaan wordt. In de week voorafgaand aan 25 mei neemt het kabinet hier een besluit over. 

Meer informatie: Nanda Hauet

 

Naar nieuwsoverzicht