17 november 2020

Wederom een stijging in het aantal positief geteste bewoners

Update registratie verpleeghuizen 17 november 2020

De COVID-19-registratie is van groot belang om het beloop van COVID-19 in verpleeghuizen in kaart te brengen. Daarbij wordt gebruik gemaakt van gegevens uit de systemen van Ysis, Ons en Pluriform Zorg.

In totaal zijn op 17 november 19.254 patiënten geregistreerd met (mogelijk) COVID-19 in verpleeghuizen. Dit is een toename van 885 patiënten in vergelijking tot vorige week dinsdag. Dit zijn 220 patiënten met een verdenking op COVID-19 en 665 patiënten waarbij COVID-19 middels een test is vastgesteld. Uit de registratie komt naar voren dat tot nu toe 2.527 patiënten zijn overleden; 3.733 patiënten zijn hersteld.

We zien nog steeds een fors aantal nieuwe besmettingen in verpleeghuizen. Vorige week zagen we een lichte daling in het aantal besmettingen ten opzichte van de week ervoor. Deze week zien we weer een toename; 665 patiënten zijn positief getest op COVID-19. Dit zijn 82 patiënten meer dan vorige week, toen werden 583 patiënten positief getest op COVID-19. In totaal zijn deze week 109 patiënten geregistreerd als overleden aan de gevolgen van COVID-19 in verpleeghuizen.

Update Ysis

De overzichten uit Ysis betreffen de intramurale verpleeghuiszorg op basis van ongeveer 63.000 cliënten. In Ysis zijn tot vandaag (13:00 uur) in totaal 7.692 patiënten geregistreerd waarbij (mogelijk) sprake is van COVID-19. Dit zijn 2.367 verdenkingen op COVID-19 en 5.325 patiënten waarbij COVID-19 middels een test is vastgesteld. Bij 6.960 patiënten is de aanwezigheid van COVID-19 door middel van een test uitgesloten.

In Ysis zijn ook de gegevens uit de follow-up bekend. Uit de registratie blijkt dat in totaal 1.717 patiënten zijn overleden in het verpleeghuis. Dit zijn 1.314 patiënten waarbij COVID-19 door middel van een test is vastgesteld en 403 patiënten met een verdenking op COVID-19. Tot nu toe is voor 2.401 patiënten aangegeven dat zij zijn hersteld. Net zoals bij de RIVM-gegevens, kunnen gegevens uit de follow-up met terugwerkende kracht worden ingevoerd of verbeterd. 

Update Pluriform Zorg

Pluriform Zorg van Adapcare wordt gebruikt door ongeveer 40 zorgconcerns met verpleeghuizen. Sinds 19 maart kunnen de gegevens over COVID-19 in Pluriform Zorg geregistreerd worden. Een deel van de registratie wordt gedaan door Novicare, een zelfstandige behandeldienst met zo’n 80 medisch behandelaren -en ongeveer 200 behandelaren met de paramedici en psychologen erbij- die Pluriform Zorg gebruiken als medisch dossier voor verpleeghuizen. Onderstaande gegevens zijn afkomstig van zorgorganisaties die voor dit geanonimiseerd gebruik toestemming hebben gegeven.  Alle gegevens zijn afkomstig uit verpleeghuizen.  

Pluriform Zorg meldt op 17 november 1.640 COVID-19-registraties tot nu toe. Hiervan zijn 580 patiënten positief getest op COVID-19; bij 274 patiënten is een verdenking op COVID-19 geregistreerd. Dit zijn in totaal 854 patiënten met (mogelijk) COVID-19. In totaal zijn 260 patiënten uit de registratie overleden; 461 patiënten zijn inmiddels hersteld. Ook in dit systeem kunnen gegevens met terugwerkende kracht worden ingevoerd of verbeterd.

Update Ons

Ons van Nedap meldt tot vandaag (12:00 uur) 7.406 verdenkingen op COVID-19 en 3.302 patiënten bij wie COVID-19 middels een test is vastgesteld. Dit zijn in totaal 10.708 patiënten met (mogelijk) COVID-19. Uit de follow-up gegevens komt naar voren dat tot nu toe 550 patiënten zijn overleden; 871 patiënten zijn hersteld. Niet alle genoemde aantallen zijn afkomstig uit de intramurale verpleeghuiszorg. Zij kunnen ook gedeeltelijk uit extramurale zorg of andere sectoren komen.

Meer informatie

Met Ysis, Ons en Pluriform Zorg beschikken we over gegevens van een groot aantal verpleeghuizen en dekken we het grootste deel van de Nederlandse verpleeghuiszorg. De registratie vindt plaats op vrijwillige basis; gegevens worden alleen gepubliceerd wanneer zorgorganisaties hiervoor toestemming hebben gegeven. De cijfers uit Ysis en Nedap kunnen elkaar enigszins overlappen.

Meer informatie: Sandra van Beek

Naar nieuwsoverzicht