19 maart 2020

Werkwijze CIZ ten tijde van Corona-crisis

Als er vanuit de instelling een art .21 of RM wordt aangevraagd (of vanuit de thuissituatie) dan geldt in verband met het Corona-virus dat het CIZ de aanvraag telefonisch, via Skype of FaceTime regelt. Lukt dat niet dan geldt in een crisissituatie dat zorgaanbieders iemand kunnen opnemen terwijl het CIZ de Wzd-status nog niet heeft vastgesteld.

Binnen de Wet Langdurige Zorg (Wlz) bij spoedsituaties geldt een termijn van twee weken om deze status alsnog vast te stellen. Er is overleg tussen VWS, CIZ en IGJ om de situatie rond de indicaties goed te regelen in deze specifieke crisistijd die langer gaat duren dan twee weken.

Meer informatie: Inge van der Stelt

Naar nieuwsoverzicht