3 april 2020

Wilt u zich telefonisch inzetten voor collega’s in Brabant?

Verenso, ActiZ, ANW Nederland, specialisten ouderengeneeskunde Amnon Weinberg en Frans Baar willen een telefonische Supporthelpdesk ouderengeneeskunde 24/7 inrichten om ondersteuning te bieden aan collega’s in de regio Brabant. Een regio die zwaar wordt getroffen door COVID-19. De eerste ervaringen met de de pilot Supporthelpdesk zijn positief. 

Specialisten ouderengeneeskunde die zich willen verbinden aan deze telefonische Supporthelpdesk gaan specialisten ouderengeneeskunde en verpleeghuizen die dat willen telefonisch ondersteunen. Denk aan het tijdelijk overnemen van supervisie en achterwacht van de lokale specialisten ouderengeneeskunde en het mentaal ondersteunen van aios, anios, VS en PA.

Hiermee willen we gezamenlijk zorgen dat de vakgroepen in Brabant ook op langere termijn voldoende vitaal blijven om de goede ouderengeneeskunde die zij bieden, te kunnen blijven volhouden. Als we voldoende specialisten ouderengeneeskunde bereid vinden hierin bij te dragen dan kunnen we de Supporthelpdesk ook uitbreiden naar andere regio’s. Financiering is aangevraagd bij het ministerie van VWS zodat we hiervoor ook een vergoeding kunnen bieden.

Heeft u hiervoor tijd, bent u stressbestendig en heeft u ruime ervaring als specialist ouderengeneeskunde, in het bijzonder met palliatieve zorg én coaching en supervisie, dan hopen wij te mogen rekenen op uw inzet. Dat geldt uiteraard ook voor gepensioneerde collega’s die nog BIG-geregistreerd zijn.

Overweegt u zich hiervoor aan te melden, dan is het goed om bij de inschatting van de eigen stressbestendigheid te overwegen of u in staat bent overstijgend en mentaal ondersteunend te blijven opereren in deze helpdesk-functie, ondanks:

  • De fysieke en psychische belasting in uw eigen dagelijkse werkdruk.
  • De emotionele belasting die uw rol als supervisor in de helpdesk met zich meebrengt.

 Verenso informeert u uiteraard als deze Supporthelpdesk ouderengeneeskunde gestart kan worden.

Meer informatie is te krijgen via Corinne de Ruiter of Lauri Faas, Verenso.

Voor aanmelding kunt u contact opnemen via info@anwnederland.nl o.v.v. aanmelding ondersteuning Supportdesk ouderengeneeskunde. Bent u reeds werkzaam bij ANW Nederland dan kunt u natuurlijk ook contact opnemen met uw eigen contactpersoon.

Naar nieuwsoverzicht