22 december 2020

Zorgverzekeraars Nederland: meerkosten Corona 2020 vóór 1 februari 2021 declareren

Graag attenderen we de specialisten ouderengeneeskunde die zelfstandig of in samenwerkingsverband werken op het volgende. Zoals eerder bericht, komen zorgverzekeraars met een meerkostenregeling tegemoet in de extra kosten die zijn gemaakt door COVID-19, bijvoorbeeld extra beschermingsmiddelen. 

Zorgverzekeraars Nederland (ZN) heeft een oproep gedaan om declaraties van meerkosten over 2020 vóór 1 februari 2021 in te dienen. Op basis van de declaraties worden namelijk de percentages van deze regeling vastgesteld en de hoogte van de meerkostenbijdrage voor iedere zorgaanbieder bepaald. Dit heeft te maken met het feit dat voor het vaststellen van de meerkostenbijdrage wordt gekeken naar de omzet in 2020.

Lees meer

 Meer informatie: Yvonne Lensink

Naar nieuwsoverzicht