22 januari 2021

Advies vaccinatie zonder toestemming en wilsonbekwame patiënten

Kan ook gevaccineerd worden als er geen toestemming is en kan een wilsonbekwame cliënt worden gevaccineerd als hij zich hiertegen verzet?

Bij de beslissing om wel of niet te vaccineren, geeft Verenso het volgende advies:

Zonder toestemming van de cliënt of diens vertegenwoordiger wordt de cliënt niet gevaccineerd.

Als er bij wilsonbekwame cliënten toestemming is van de vertegenwoordiger, maar de cliënt verzet zich tegen de vaccinatie, dan adviseren wij het volgende:  Als er sprake is van daadwerkelijk verzet tegen de vaccinatie, dan adviseren wij de vaccinatie geen doorgang te laten vinden. Aan te raden is dat naasten/ vertegenwoordiger van de cliënt bij verzet van de cliënt, nogmaals in gesprek gaan om hem/ haar gerust te stellen en bij te staan bij de vaccinatie.

De Wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst (Wgbo) en onder omstandigheden de Wet zorg en dwang (Wzd) bieden in uitzonderingsgevallen de mogelijkheid om het ontbreken van toestemming te overrulen of -als wel toestemming door de vertegenwoordiger gegeven is- om verzet van de cliënt tegen een ingreep te overrulen als de hulpverlener de ingreep noodzakelijk acht om ‘kennelijk ernstig nadeel’ voor de cliënt weg te nemen. Maar wij adviseren om deze ruimte niet op te zoeken en dus met toestemming en zoveel als mogelijk met gedragen besluitvorming de vaccinaties te laten plaatsvinden.

 Meer informatie: Roy Knuiman

Naar nieuwsoverzicht