4 januari 2021

Definitieve versie LCI-richtlijn Uitvoering COVID-19-vaccinatie gepubliceerd en e-learning beschikbaar

Op 31 december jl. is de definitieve versie van de LCI-richtlijn Uitvoering COVID-19-vaccinatie gepubliceerd. De richtlijn is bedoeld voor de professionals die betrokken zijn bij de uitvoering van de COVID-19-vaccinatie. De informatie in de richtlijn is tot stand gekomen op basis van het rapport van de Gezondheidsraad, bijsluiters van de betreffende vaccins, recente publicaties, algemene vaccinatieprincipes en input van beroepsverenigingen. Namens Verenso is specialist ouderengeneeskunde Ingrid Pladdet afgevaardigd in de werkgroep.

In de richtlijn (paragraaf 10.3) is opgenomen dat toestemming voor de vaccinatie (mits duidelijk is met welk vaccin) en het registreren van de vaccinatie bij het RIVM vereist is. Conform wettelijke regels mag dit mondeling mits dit aantoonbaar is (bijvoorbeeld middels opname in cliëntdossier). Gezien de kwetsbaarheid van onze patiënten is het advies van Verenso en ActiZ om deze toestemming schriftelijk vast te leggen middels een toestemmings-formulier. Hierover volgt binnenkort meer informatie. De richtlijn zal worden geüpdatet als dat noodzakelijk is bijvoorbeeld met informatie over andere vaccins.

Naast de richtlijn is er ook een e-learning en Q&A’s voor professionals beschikbaar. Mochten er desondanks nog medisch-inhoudelijke of logistieke vragen zijn dan kun je deze vanaf vandaag tijdens kantooruren stellen aan het RIVM op telefoonnummer 088-6788900.

Meer informatie: Else Poot

Naar nieuwsoverzicht