9 maart 2021

Eerste versoepeling maatregelen

Het kabinet heeft versoepelingen van maatregelen geadviseerd omdat inmiddels een groot deel van bewoners van verpleeghuizen en kleinschalige woonvormen is gevaccineerd. Het gaat om het versoepelen van de bezoekregeling van één naar maximaal twee personen per dag en het opheffen van quarantaine na een negatieve PCR-test op de vijfde dag.

Beide maatregelen kunnen worden versoepeld bij patiënten die volledig (dus twee keer) zijn gevaccineerd. Voor bezoekers blijft gelden dat zij zich aan de maatregelen dienen te houden: geen bezoek met klachten passend bij COVID-19, gebruik van een mondneusmasker, 1,5 meter afstand en hygiënemaatregelen. In de buitenlucht kan het mondneusmasker achterwege blijven wanneer afstand gehouden kan worden.

Het kabinet geeft aan dat bij elke versoepeling van maatregelen in langdurige zorginstellingen een zorgvuldige afweging moet worden gemaakt tussen de risico’s op introductie en verspreiding van COVID-19 in de instelling en het effect van de maatregelen op de kwaliteit van leven van de bewoners. Zorgorganisaties maken daarbij hun eigen risicoafweging. Een voorbeeld van deze risicoafweging is het meewegen van de vaccinatiegraad. Deze afweging kan per afdeling/instelling verschillen, omdat bijvoorbeeld een deel van de bewoners niet gevaccineerd wordt vanwege medische contra-indicaties of omdat zij dat weigeren. Een andere afweging kan zijn doordat een deel van de bewoners nog niet gevaccineerd is omdat zij nieuw zijn opgenomen of dat men nog niet gevaccineerd is vanwege een uitbraak in de instelling. Ook geeft vaccinatie geen 100% bescherming. Conform de Handreiking Bezoek en sociaal contact wordt onder andere de cliëntenraad betrokken bij besluiten in instellingen rondom bezoek en sociaal contact, indien van toepassing binnen de kaders van landelijke maatregelen.

Verder kunnen de quarantainemaatregelen in de instellingen voor langdurige zorg nu in lijn worden gebracht met die voor de algemene bevolking. Bij een volledig (dus twee keer) gevaccineerde patiënt kan daarmee de quarantaine worden beëindigd na een negatieve PCR-test op dag 5. Dit geldt voor quarantaine vanwege bron- en contactonderzoek of een hoog risicoprofiel bij opname. Een medewerker die in quarantaine is, kan na een negatieve PCR-test op dag 5 weer ingezet worden in de patiëntenzorg. Dit geldt zowel voor gevaccineerde als on(volledig) gevaccineerde medewerkers, omdat medewerkers preventief met mondneusmaskers werken en de bewoners in principe beschermd zijn door vaccinatie.

Meer informatie: Else Poot 

 

Naar nieuwsoverzicht