19 maart 2021

Handvatten versoepelingen sociaal contact

De vaccinatiegraad neemt toe en daarmee komt er ruimte voor versoepelingen in bezoek en sociaal contact. Conform de handreiking Bezoek en sociaal contact (momenteel in herziening) is het aan de zorgorganisaties om in samenspraak met diverse gremia, waaronder de behandelaren en de cliëntenraad, af te spreken om welke versoepelingen het gaat.

Het kabinet heeft eerder geadviseerd over versoepelingen in het bezoek. Voor het versoepelen van sociaal contact kunnen de volgende handvatten worden aangehouden voor afweging welke versoepelingen mogelijk zijn in relatie tot veiligheid en kwaliteit van leven. Het gaat daarbij om het afwegen van risico’s voor het individu en de groep.

 • Uitgangspunten:
  • Vaccinatie geeft geen 100% bescherming tegen COVID-19-infectie.
  • Er blijft kans op (asymptomatische) introductie door bezoekers en medewerkers.
  • Er blijft kans op onderling besmetten tussen bewoners.
  • Bij bewoners in groepsverband is bij verspreiding van COVID-19 sprake van kringbesmetting, één geïnfecteerde besmet meerdere personen in de groep.
  • Informeer niet(volledig)gevaccineerden over de risico’s op besmetting voor de bewoner en spreek of men wil deelnemen aan activiteiten in kader van sociaal contact c.q. aan welke activiteiten wel/niet wordt deelgenomen.
  • Landelijke maatregelen zijn leidend bij versoepelingen, waaronder de algemene hygiënemaatregelen (1,5 meter afstand, handhygiëne, masker) en ook bij maatregelen als naar buiten gaan, bezoek kapper.

 • Houd rekening met de volgende factoren bij versoepelen in sociaal contact:
  • De vaccinatiegraad van bewoners per eenheid (bijvoorbeeld locatie, afdeling, woongroep); een hoge vaccinatiegraad geeft meer bewegingsruimte voor versoepelingen dan een lage vaccinatiegraad. Er is geen absolute vaccinatiegraad als drempel voor versoepelingen. Het gaat om een afweging van risico’s. N.B. De vaccinatiegraad van een locatie/afdeling/woongroep kan wijzigen bij nieuwe opnames.
  • De stabiliteit van de samenstelling van een locatie/afdeling/woongroep. Bij een stabielere samenstelling zijn meer/sneller versoepelingen mogelijk dan bij een afdeling/woongroep met (veel) verloop.
  • De kwetsbaarheid van (het cohort van) bewoners c.q. het risico op een gecompliceerd beloop van COVID-19.
  • De lokale/regionale omgevingsprevalentie.

 • Context waarin versoepelingen plaatsvinden:
  • Wel/niet doorbreken van de samenstelling van de afdeling/woongroep. Het advies is, gezien de huidige (oplopende) prevalentiecijfers voor versoepelingen te kiezen waarbij de samenstelling van afdelingen/woongroepen niet wordt doorbroken.
  • Stem bij groepsactiviteiten de groepspgrootte af op afmeting van de ruimte zodat 1,5 meter afstand bewaard kan blijven.
  • Toelaten van externen voor activiteiten: het advies is, gezien de huidige (oplopende) prevalentiecijfersom geen activiteiten te organiseren met externen. Toelichting: het toelaten van externen vergroot de kans op ‘insleep’ van het SARS-CoV-2 virus en daarmee op het nemen van maatregelen als testen, quarantaine en isolatie.

 Meer informatie: Else Poot

 

Naar nieuwsoverzicht