13 januari 2021

Kamerbrief COVID-19 (informatie m.b.t. vaccinatiestrategie)

Zoals gisteren beloofd treft u hier de kamerbrief aan die gisterenavond laat is uitgekomen. Het stuk telt maar liefst 94 pagina’s. Wij willen u vooral wijzen op de tekst vanaf pagina 52. Daar gaat het over “vaccinatie van bewoners van verpleeghuizen en de gehandicaptenzorg met een instellingsarts”. Hierin wordt onder meer aangegeven welke 12 instellingen komende week zullen starten met het vaccineren van bewoners met Pfizer. Het gaat in totaal om ongeveer 15.000 bewoners die een specialist ouderengeneeskunde of AVG als hoofdbehandelaar hebben. Aansluitend tref je op pagina 52/53 informatie aan over de vaccinatie van bewoners die een huisarts als hoofdbehandelaar hebben. Zij gaan vaccineren met Moderna.  
 
Op pagina 55 geeft de minister aan dat de keuze van het kabinet om het advies van de Gezondheidsraad op te volgen en eerst de kwetsbare oudere bewoners te gaan vaccineren, wel leidt tot wijzigingen voor de nog te vaccineren medewerkers in de langdurige zorg. Medewerkers van de gehandicaptenzorg, wijkzorg en de medewerkers die vanuit de VVT nog geen afspraak hebben kunnen maken, zullen nu in februari een uitnodiging krijgen voor Astra Zeneca.

Overigens adviseert Verenso om, als u nog een afspraak wilt maken en dat nog niet hebt gedaan, wel de GGD te bellen. Uw gegevens worden genoteerd. Gisteren was er nog extra ruimte en zijn 10.000 mensen die hun gegevens hebben achtergelaten alsnog benaderd voor een afspraak. Laat uw gegevens achter bij de GGD!
 
Tenslotte treft u op pagina 59 wat meer informatie aan over de 12 instellingen die volgende week starten met het vaccineren van bewoners. Daarin wordt onder meer aangegeven dat zal worden gewerkt met een zogenaamde “veegactie” voor bewoners die de eerste keer niet mee kunnen worden genomen. Bijvoorbeeld omdat er niet tijdig toestemming is ontvangen.
 
De afgelopen dagen is er door Verenso onder andere via de nieuwsbrief al de nodige informatie verspreid. Dat zullen we de komende weken blijven doen. Het advies is, ook als u niet bij de 12 eerste instellingen zit, wel alvast te beginnen met de voorbereidingen. Verstuur de uitnodigingsbrieven en toestemmingsformulieren en controleer het EPD-systeem voor de registratie. 

Naar nieuwsoverzicht