14 december 2021

Lichte daling in aantal nieuwe besmettingen

Lichte daling in aantal nieuwe besmettingen

Update COVID-19 registratie 14 december 2021

Vanaf 16 november 2021 publiceert Verenso opnieuw de landelijke tellingen van COVID-19 in verpleeghuizen. Sinds deze week publiceren we naast de gegevens uit Ysis van Gerimedica ook de wekelijkse tellingen uit Ons van Nedap. De gegevens zijn van groot belang om de situatie in verpleeghuizen in kaart te brengen. We vragen specialisten ouderengeneeskunde de COVID-19 registratie om die reden goed te blijven invullen. 

Update Ysis

In Ysis zien we deze week 387 nieuwe patiënten die positief zijn getest op COVID-19 in verpleeghuizen. Dit aantal is iets lager dan vorige week, toen werden er 410 nieuwe patiënten gemeld met COVID-19. De week daarvoor werden 429 nieuwe besmettingen gemeld. In totaal zijn deze week 16 patiënten  geregistreerd als overleden aan de gevolgen van COVID-19 in verpleeghuizen. Dit is een lichte afname van ten opzichte van vorige week, toen werden 20 overleden patiënten gemeld.

De overzichten uit Ysis betreffen de intramurale verpleeghuiszorg op basis van ongeveer 63.000 patiënten. In Ysis zijn op 14 december (13:00 uur) in totaal 16.015 patiënten geregistreerd waarbij (mogelijk) sprake is van COVID-19. Dit zijn 2.911 verdenkingen op COVID-19. Het aantal verdenkingen is lager dan vorige week, toen werden er 2.966 verdenkingen gemeld. Dit verschil komt doordat deze verdenkingen zijn gewijzigd in een positieve of negatieve testuitslag. In totaal is bij 13.104 patiënten COVID-19 middels een test is vastgesteld. Bij 16.906 patiënten is de aanwezigheid van COVID-19 door middel van een test uitgesloten.

In Ysis zijn ook de gegevens uit de follow-up bekend. Uit de registratie blijkt dat in totaal sinds de start van de registratie in maart 2020 2.712 patiënten zijn overleden in het verpleeghuis. Dit zijn 2.272 patiënten waarbij COVID-19 door middel van een test is vastgesteld en 440 patiënten met een verdenking op COVID-19. Tot nu toe is voor 5.927 patiënten aangegeven dat zij zijn hersteld. Net zoals bij de RIVM-gegevens, kunnen gegevens uit de follow-up met terugwerkende kracht worden ingevoerd of verbeterd.

Update Ons

De gegevens uit Ons zijn afkomstig van zorgorganisaties die in de afgelopen periode (opnieuw)  toestemming hebben gegeven voor het delen van de rechte tellingen van de COVID-19 registratie in het EPD. Omdat deze organisaties kunnen verschillen met degenen die eerder hebben deelgenomen aan de meetupdate, kunnen de cumulatieve cijfers vanaf maart 2020 niet worden berekend. We publiceren om die reden de cumulatieve cijfers, geregistreerd vanaf maart 2020, van de organisaties die nu toestemming hebben gegeven.

Ons van Nedap meldt op 14 december 2021 (12:00 uur) in totaal 5.097 patiënten met (mogelijk) COVID-19. Dit zijn 2.602 verdenkingen op COVID-19 en 2.495 patiënten bij wie COVID-19 middels een test is vastgesteld. Ten opzichte van vorige week zijn er 54 nieuwe patiënten positief getest op COVID-19.

Uit de follow-up gegevens komt naar voren dat tot nu toe 451 patiënten zijn overleden; 788 patiënten zijn hersteld. Ten opzichte van vorige week zijn 12 patiënten geregistreerd als overleden aan de gevolgen van COVID-19.

De genoemde aantallen kunnen ook gedeeltelijk uit de extramurale zorg of andere sectoren komen.

Meer informatie

GeriMedica en Nedap werken in het kader van het publiek belang op vrijwillige basis en kosteloos mee aan de landelijke tellingen. De COVID-19 registratie vindt plaats op vrijwillige basis; gegevens worden alleen gepubliceerd wanneer zorgorganisaties hiervoor toestemming hebben gegeven. Verenso bedankt alle partijen voor hun bijdrage aan de COVID-19 registratie. 

Meer informatie: Sandra van Beek

 

Naar nieuwsoverzicht