23 februari 2021

Medisch beleid tijdens code zwart/fase 3

Eerder berichtte we u dat wij samen met ActiZ, ZorgthuisNl, V&VN en patiëntenorganisaties bezig zijn met het ontwikkelen van een afwegingskader voor het code zwart scenario (fase 3) in tijden van COVID-19 in de VVT. Code zwart houdt in dat er regionaal en/of landelijk geen balans is tussen het aantal patiënten met COVID-19 en beschikbare bedden en personeel.

Op dat moment moet er worden overgegaan naar het leveren van minimale kwaliteit van zorg om zoveel mogelijk patiëntenzorg te kunnen verlenen. Een belangrijk aspect van code zwart is (boven)regionale afstemming en samenwerking aangestuurd door de RO(N)AZ’en.

Deze week wordt de laatste hand gelegd aan het afwegingskader voor de VVT. De medische bijlage bij dit document publiceren we nu alvast. Iedere sector is op dit moment bezig met het maken van een afwegingskader. Het Landelijk Netwerk Acute Zorg (LNAZ) zal, in overleg met de sectoren, de verbindingen en eventuele hiaten tussen de verschillende afwegingskaders nagaan. Verenso voorzitter Jacqueline de Groot is hierbij betrokken.

Meer informatie: Else Poot

 

Naar nieuwsoverzicht