12 februari 2021

Nieuwe update Leidraad Triage behandeling thuis, verpleeghuis of ziekenhuis bij oudere met COVID-19

Onlangs is versie 6 van bovengenoemde Leidraad gepubliceerd. De Leidraad biedt handvatten en aandachtspunten voor specialisten ouderengeneeskunde, huisartsen en medisch specialisten ivm triage voor de juiste zorg aan de oudere patiënt met (verdenking op) COVID-19. Deze Leidraad is ook van toepassing op het verpleeghuis.

Opnieuw hebben specialist ouderengeneeskunde dr. Rogier van Deijck en beleidsmedewerker Corinne de Ruiter namens Verenso actief meegewerkt aan deze update.

De Leidraad is aangevuld met recente medisch inhoudelijke inzichten over de behandeling van COVID-19, een update van cijfers over het voorkomen van COVID19 bij ouderen. Ook zijn links geactualiseerd o.a. naar het Behandeladvies COVID19 van Verenso.

Meer informatie: Corinne de Ruiter

Naar nieuwsoverzicht