19 januari 2021

Ook deze week een lichte daling in nieuwe besmettingen

Update registratie verpleeghuizen 19 januari 2021

De COVID-19 registratie is van groot belang om het beloop van COVID-19 in verpleeghuizen in kaart te brengen. Daarbij wordt gebruik gemaakt van gegevens uit de systemen van Ysis, Ons en Pluriform Zorg.

In totaal zijn op 19 januari 28.996 patiënten geregistreerd met (mogelijk) COVID-19 in verpleeghuizen. Dit is een toename van 944 patiënten in vergelijking tot vorige week dinsdag. Dit zijn 275 patiënten met een verdenking op COVID-19 en 669 patiënten waarbij COVID-19 middels een test is vastgesteld. Uit de registratie komt naar voren dat tot nu toe 3.463 patiënten zijn overleden; deze week zijn 104 patiënten geregistreerd als overleden aan de gevolgen van COVID-19 in verpleeghuizen. In totaal zijn 6.329 patiënten hersteld.

Ook deze week zien we een lichte daling in het aantal nieuwe besmettingen in verpleeghuizen. Deze week zijn 669 patiënten positief getest op COVID-19; de week daarvoor waren dit 749 nieuwe positieve geteste patiënten. De week daarvoor werden 832 patiënten positief getest. Het aantal nieuwe besmettingen is nog steeds hoog. De komende weken moet blijken of de daling doorzet.  

 

Update Ysis

De overzichten uit Ysis betreffen de intramurale verpleeghuiszorg op basis van ongeveer 63.000 patiënten. In Ysis zijn tot vandaag (13:00 uur) in totaal 11.014 patiënten geregistreerd waarbij (mogelijk) sprake is van COVID-19. Dit zijn 2.757 verdenkingen op COVID-19 en 8.257 patiënten waarbij COVID-19 middels een test is vastgesteld. Bij 8.250 patiënten is de aanwezigheid van COVID-19 door middel van een test uitgesloten.

In Ysis zijn ook de gegevens uit de follow-up bekend. Uit de registratie blijkt dat in totaal 2.245 patiënten zijn overleden in het verpleeghuis. Dit zijn 1.825 patiënten waarbij COVID-19 door middel van een test is vastgesteld en 420 patiënten met een verdenking op COVID-19. Tot nu toe is voor 3.893 patiënten aangegeven dat zij zijn hersteld. Net zoals bij de RIVM-gegevens, kunnen gegevens uit de follow-up met terugwerkende kracht worden ingevoerd of verbeterd. 

Update Pluriform Zorg

Pluriform Zorg van Adapcare wordt gebruikt door ongeveer 40 zorgconcerns met verpleeghuizen. Sinds 19 maart 2020 kunnen de gegevens over COVID-19 in Pluriform Zorg geregistreerd worden. Een deel van de registratie wordt gedaan door Novicare, een zelfstandige behandeldienst met zo’n 80 medisch behandelaren -en ongeveer 200 behandelaren met de paramedici en psychologen erbij- die Pluriform Zorg gebruiken als medisch dossier voor verpleeghuizen. Onderstaande gegevens zijn afkomstig van zorgorganisaties die voor dit geanonimiseerd gebruik toestemming hebben gegeven.  Alle gegevens zijn afkomstig uit verpleeghuizen.  

Pluriform Zorg meldt op 19 januari 2.049 COVID-19-registraties tot nu toe. Hiervan zijn 859 patiënten positief getest op COVID-19; bij 312 patiënten is een verdenking op COVID-19 geregistreerd. Dit zijn in totaal 1.171 patiënten met (mogelijk) COVID-19. In totaal zijn 336 patiënten uit de registratie overleden; 635 patiënten zijn inmiddels hersteld. Ook in dit systeem kunnen gegevens met terugwerkende kracht worden ingevoerd of verbeterd.

Update Ons

Ons van Nedap meldt tot vandaag (12:00 uur) 10.426 verdenkingen op COVID-19 en 6.385 patiënten bij wie COVID-19 middels een test is vastgesteld. Dit zijn in totaal 16.811 patiënten met (mogelijk) COVID-19. Uit de follow-up gegevens komt naar voren dat tot nu toe 882 patiënten zijn overleden; 1.801 patiënten zijn hersteld. Niet alle genoemde aantallen zijn afkomstig uit de intramurale verpleeghuiszorg. Zij kunnen ook gedeeltelijk uit extramurale zorg of andere sectoren komen.

Meer informatie

Met Ysis, Ons en Pluriform Zorg beschikken we over gegevens van een groot aantal verpleeghuizen en dekken we het grootste deel van de Nederlandse verpleeghuiszorg. De registratie vindt plaats op vrijwillige basis; gegevens worden alleen gepubliceerd wanneer zorgorganisaties hiervoor toestemming hebben gegeven. De cijfers uit Ysis en Nedap kunnen elkaar enigszins overlappen.

Meer informatie: Sandra van Beek

Naar nieuwsoverzicht