16 maart 2021

Opnieuw minder besmettingen in verpleeghuizen

Update registratie verpleeghuizen 16 maart 2021

De COVID-19-registratie is van groot belang om het beloop van COVID-19 in verpleeghuizen in kaart te brengen. Daarbij wordt gebruik gemaakt van gegevens uit de systemen van Ysis, Ons en Pluriform Zorg.

In totaal zijn op 16 maart 33.110 patiënten geregistreerd met (mogelijk) COVID-19 in verpleeghuizen. Dit is een toename van 176 patiënten in vergelijking tot vorige week. Dit zijn 127 patiënten met een verdenking op COVID-19 en 49 patiënten waarbij COVID-19 middels een test is vastgesteld. Uit de registratie komt naar voren dat tot nu toe 3.971 patiënten zijn overleden. Deze week zijn 13 patiënten geregistreerd als overleden aan de gevolgen van COVID-19 in verpleeghuizen. In totaal zijn 7.990 patiënten hersteld.

Het aantal positief geteste patiënten met COVID-19 in verpleeghuizen is ook deze week lager dan voorgaande weken. Daarmee blijft het aantal nieuwe besmettingen in verpleeghuizen dalen. Deze week zijn 49 patiënten positief getest op COVID-19. Vorige week waren er 159 nieuwe positief geteste patiënten. De week daarvoor werden 200 patiënten positief getest.

Update Ysis

De overzichten uit Ysis betreffen de intramurale verpleeghuiszorg op basis van ongeveer 63.000 patiënten. In Ysis zijn tot vandaag (13:00 uur) in totaal 12.296 patiënten geregistreerd waarbij (mogelijk) sprake is van COVID-19. Dit zijn 2.731 verdenkingen op COVID-19 en 9.565 patiënten waarbij COVID-19 middels een test is vastgesteld. Bij 14.165 patiënten is de aanwezigheid van COVID-19 door middel van een test uitgesloten.

In Ysis zijn ook de gegevens uit de follow-up bekend. Uit de registratie blijkt dat in totaal 2.549 patiënten zijn overleden in het verpleeghuis. Dit zijn 2.110 patiënten waarbij COVID-19 door middel van een test is vastgesteld en 439 patiënten met een verdenking op COVID-19. Tot nu toe is voor 4.866 patiënten aangegeven dat zij zijn hersteld. De cijfers van Ysis zijn lager dan vorige week, waarschijnlijk vanwege een administratieve verbetering door een zorgorganisatie. Hierdoor rapporteert Ysis 26 minder positieve gevallen in vergelijking tot vorige week. Net zoals bij de RIVM-gegevens, kunnen gegevens uit de follow-up met terugwerkende kracht worden ingevoerd of verbeterd.   

Update Pluriform Zorg

Pluriform Zorg van Adapcare wordt gebruikt door ongeveer 40 zorgconcerns met verpleeghuizen. Sinds 19 maart 2020 kunnen de gegevens over COVID-19 in Pluriform Zorg geregistreerd worden. Een deel van de registratie wordt gedaan door Novicare, een zelfstandige behandeldienst met zo’n 80 medisch behandelaren -en ongeveer 200 behandelaren met de paramedici en psychologen erbij- die Pluriform Zorg gebruiken als medisch dossier voor verpleeghuizen. Onderstaande gegevens zijn afkomstig van zorgorganisaties die voor dit geanonimiseerd gebruik toestemming hebben gegeven.  Alle gegevens zijn afkomstig uit verpleeghuizen.

Pluriform Zorg meldt op 16 maart 2.161 COVID-19 registraties tot nu toe. Hiervan zijn 933 patiënten positief getest op COVID-19; bij 319 patiënten is een verdenking op COVID-19 geregistreerd. Dit zijn in totaal 1.252 patiënten met (mogelijk) COVID-19. In totaal zijn 375 patiënten uit de registratie overleden; 695 patiënten zijn inmiddels hersteld. Ook in dit systeem kunnen gegevens met terugwerkende kracht worden ingevoerd of verbeterd.

Update Ons

Ons van Nedap meldt tot vandaag (12:00 uur) 11.910 verdenkingen op COVID-19 en 7.652 patiënten bij wie COVID-19 middels een test is vastgesteld. Dit zijn in totaal 19.562 patiënten met (mogelijk) COVID-19. Uit de follow-up gegevens komt naar voren dat tot nu toe 1.047 patiënten zijn overleden; 2.429 patiënten zijn hersteld. Niet alle genoemde aantallen zijn afkomstig uit de intramurale verpleeghuiszorg. Zij kunnen ook gedeeltelijk uit extramurale zorg of andere sectoren komen.

Meer informatie

Met Ysis, Ons en Pluriform Zorg beschikken we over gegevens van een groot aantal verpleeghuizen en dekken we het grootste deel van de Nederlandse verpleeghuiszorg. De registratie vindt plaats op vrijwillige basis; gegevens worden alleen gepubliceerd wanneer zorgorganisaties hiervoor toestemming hebben gegeven. De cijfers uit Ysis en Nedap kunnen elkaar enigszins overlappen.

Meer informatie: Sandra van Beek

Naar nieuwsoverzicht