9 februari 2021

Oproep: bent u betrokken in de regionale besluitvorming code zwart?

Afgelopen week plaatsten we een bericht waarin we aangaven bezig te zijn met een afwegingskader code zwart. Dit afwegingskader kan u helpen bij het nemen van beslissingen in situaties waarin u het normale niveau van zorg niet meer zou kunnen leveren door een settingsbrede overbelasting van de zorg.

De daadwerkelijke besluitvorming over het ingaan van code zwart en de te nemen maatregelen loopt via de regio’s. In veel regio’s worden er al voorbereidingen getroffen. Het is niet van alle regio’s bekend of specialisten ouderengeneeskunde betrokken zijn bij die besluitvorming. Een professionele medische blik vanuit de langdurige zorg is echter bij die besluitvorming heel belangrijk.

Graag brengen wij in beeld in welke regio’s de specialist ouderengeneeskunde is betrokken en waar niet. Bent u actief betrokken bij de regionale besluitvorming rondom code zwart? Zit u aan tafel in Roaz of Ronaz verband? Laat dat dan weten via info@verenso.nl.

Meer informatie: Nanda Hauet

Naar nieuwsoverzicht