21 december 2021

Oproep: Registreer COVID-19 goed in het EPD!

Het belang van een goede registratie

De komende periode wordt -met de Omikron-variant- een snelle toename verwacht in het aantal COVID-19-besmettingen in de samenleving. Omdat verpleeghuizen onderdeel zijn van de maatschappij, is het belangrijk om ook in de verpleeghuissector deze mogelijke toename goed te monitoren. Op deze manier kunnen tijdig maatregelen worden genomen, zowel binnen organisaties als in het landelijk beleid.

Aanpassing COVID-19 registratie in Ysis

VWS heeft UNO Amsterdam gevraagd om het onderzoek naar COVID-19 te intensiveren, waarbij ook de effecten van de boostervaccinatie in kaart worden gebracht. Vanaf januari 2022 zal daarom in het COVID-19-registratieformulier in Ysis ook worden gevraagd hoe vaak de patiënt gevaccineerd is, of de patiënt geboosterd is, en per wanneer. Het formulier vult u in (zoals u gewend bent) als een patiënt getest wordt vanwege COVID-19. Op deze manier kunnen de onderzoekers inzicht geven in het ziektebeloop van een COVID-19 besmetting na vaccinatie.

Zodra de aanpassingen zijn doorgevoerd, zal Gerimedica je hier verder over informeren. 

Naar nieuwsoverzicht