9 maart 2021

Reactie op adviezen Gezondheidsraad

De Gezondheidsraad heeft adviezen uitgebracht met betrekking tot COVID-19-vaccinatie. De Gezondheidsraad adviseert om 1) voor alle drie de vaccins (BioNTech/Pfizer, Moderna en AstraZeneca) een twee-dosisschema te blijven hanteren en om de nu toegepaste intervallen niet verder te verlengen 2) mensen die in de afgelopen zes maanden aantoonbaar een SARS-CoV-2-infectie hebben doorgemaakt te vaccineren met één dosis en 3) het vaccin van AstraZeneca ook in te zetten bij mensen van 65 jaar en ouder.

Met betrekking tot de punten 2 en 3 zal Verenso kritische vragen stellen aan de landelijke overlegtafels. Verenso heeft geen bezwaar tegen het eerste punt.

Ten aanzien van het advies van de Gezondheidsraad om mensen die in de afgelopen zes maanden aantoonbaar een SARS-CoV-2-infectie hebben doorgemaakt met één dosis te vaccineren, geeft zij als onderbouwing dat uit recent gepubliceerd onderzoek blijkt dat vaccinatie een booster-respons geeft bij zorgmedewerkers die een infectie hebben doorgemaakt. De antistofniveaus kwamen kort na vaccinatie opzetten en waren na één dosis veel hoger dan bij mensen die eenmalig waren gevaccineerd, maar die geen infectie hadden doorgemaakt. Ook geeft de Gezondheidsraad aan dat nader onderzoek nodig is om te achterhalen hoe lang de bescherming na een infectie en na (eenmalige) vaccinatie aanhoudt.

Voor het derde punt geeft de Gezondheidsraad als onderbouwing dat een observationele studie uit Schotland laat zien dat, gedurende een maand na vaccinatie, een dosis van het AstraZeneca-vaccin ziekenhuisopnames voorkomt bij ouderen. De werkzaamheid lag tussen 70% en 94% en was maximaal 81% bij mensen van 80 jaar en ouder. Voor beide adviezen geldt dat deze niet zijn gebaseerd op data van kwetsbare ouderen.

Ten aanzien van het uitstellen van de tweede vaccinatie bij mensen die COVID-19 hebben doorgemaakt geldt verder dat in het advies niet duidelijk wordt met welk vaccin deze personen waren ingeënt. Daarnaast wordt wel aangegeven dat het aantal ziekenhuisopnames afneemt maar wordt niets aangegeven over effecten op overlijden en transmissie.

Meer informatie: Else Poot

 

Naar nieuwsoverzicht