22 januari 2021

Registratie vaccinatie COVID-19 in verpleeghuizen

Vanaf 25 januari zullen verpleeghuizen in Nederland cliënten op grote schaal gaan vaccineren.

Het uitgangspunt hierbij is dat de vaccinatieregistratie onder verantwoordelijkheid van de specialist ouderen geneeskunde wordt vastgelegd in het EPD (Elektronisch Patiënten Dossier) of ECD (elektronisch Cliënten Dossier).

Overzicht van beschikbare systemen

De volgende leveranciers hebben een registratie- en communicatiemodule voor u beschikbaar:

GeriMedica (Ysis)  
Nedap Healthcare (ONS)  
PinkRoccade (MijnCaress)
Adapcare (Pluriform Zorg)
Tenzinger (Plancare) 
Tenzinger (Cura)
 
Mocht u als specialist ouderengeneeskunde met een ander pakket werken dan kan gebruik worden gemaakt van vastlegging in het  EVS (Elektronisch Voorschrijf Systeem) van de volgende leveranciers:

Medimo (Medimo)
CareConnections (nCare)
FarMedvisie (FarMedRx)
HI Systems (Klinicom) 

Registratie van huisarts verloopt via het HIS

Wanneer de specialist ouderengeneeskunde geen hoofdbehandelaar is van de cliënt, verloopt de vaccinatie en  vaccinatieregistratie onder verantwoordelijkheid van de huisarts. Deze registratie verloopt via het HIS (HuisartsInformatieSysteem).

Communicatie met het RIVM

Het versturen van de vaccinatiegegevens naar het RIVM gebeurt in de meeste gevallen door de leverancier. In het geval dat dit niet mogelijk is zal, op instructie van de leverancier, de informatie naar het RIVM vanuit de instellingen zelf worden verzonden. Deze instellingen krijgen hiervoor een instructie van hun leverancier. Het kan zijn dat een instelling dan dagelijks een handmatige actie moet uitvoeren om de gegevens naar het RIVM te sturen. Mochten er onduidelijkheden zijn, neem dan contact op met uw leverancier.

 

Meer informatie: Sandra van Beek

 

 

 

 

Naar nieuwsoverzicht