9 februari 2021

Resultaten inspectiebezoeken thema infectiepreventie en antibioticaresistentie

De IGJ bracht eind 2020 aan tien verpleeghuizen een inspectiebezoek, gericht op infectiepreventie en antibioticabeleid. Hieruit bleek dat zorgaanbieders veelal beschikken over infectiepreventiebeleid en daarbij specialisten ouderengeneeskunde betrekken op basis van hun medische verantwoordelijkheid.

De uitvoering van het infectiepreventiebeleid schiet echter in de praktijk nog tekort. De IGJ ziet als oplossing een cyclisch auditprogramma voor infectiepreventie. Daarmee komen risico’s tijdig in beeld en zijn verbetermaatregelen sneller mogelijk.

De inspectie ziet verder een belangrijke rol voor specialisten ouderengeneeskunde en deskundigen infectiepreventie bij het delen van kennis over infectiepreventie met zorg- en schoonmaakmedewerkers. De resultaten van het inspectiebezoek zijn hier te vinden. De rol van de specialist ouderengeneeskunde in infectiepreventie en antibioticaresistentie is beschreven in een handreiking. Ook is daarover in 2018 een webinar georganiseerd.

Meer informatie: Else Poot

Naar nieuwsoverzicht