2 maart 2021

Standpunt taakherschikking

Bij taakherschikking van specialisten ouderengeneeskunde aan verpleegkundig specialisten en physician assistants ligt de focus meestal op samenwerking en niet expliciet op de vragen die taakherschikking oproept over de positionering van de verschillende beroepen.

Daarom heeft Verenso een standpunt verwoord dat de positie van de specialist ouderengeneeskunde in taakherschikking verheldert.

Dit standpunt biedt specialisten ouderengeneeskunde een kader voor het ontwikkelen van een eigen visie op taakherschikking, verantwoordelijkheidsverdeling met andere disciplines en het aangaan van het gesprek met management en bestuur.

Daarnaast wordt er met V&VN VS en NAPA gewerkt aan een handreiking voor de operationalisering van goede samenwerking tussen specialisten ouderengeneeskunde, verpleegkundig specialisten en physician assistants.
  
Lees meer

Meer informatie: Pieter le Rütte

Naar nieuwsoverzicht