8 januari 2021

Start met vragen toestemming bewoners en veelgestelde vragen

Gisteren publiceerden we de toestemmingsformulieren die gebruikt kunnen worden om bewoners van verpleeghuizen te vragen om toestemming voor vaccinatie met het Pfizer vaccin. Het advies is nu al te starten met het vragen om toestemming. Het gaat hier alleen om bewoners met een specialist ouderengeneeskunde of arts verstandelijk gehandicapten als behandelend arts.

Vragen

Wij kregen vandaag een paar vragen n.a.v. ons bericht van gisteren:

Gaan we nu toch met Pfizer vaccineren in de verpleeghuizen?

De minister onderzoekt die mogelijkheid, zie de kamerbrief van 4 januari. Wij verwachten hier op korte termijn meer over te horen. De gezondheidsraad heeft Pfizer nadrukkelijk geadviseerd voor kwetsbare ouderen.

Kunnen we Moderna meteen meenemen op het toestemmingsformulier?

Dat kan helaas nog niet. Een patiënt geeft toestemming voor een specifiek vaccin. In het geval van Moderna is er nog geen advies beschikbaar van de gezondheidsraad en ontbreken ook nog noodzakelijke documenten. Er kan daarom nu nog geen toestemming gevraagd worden voor Moderna. Omdat het vaak enige tijd kost om schriftelijke toestemming te verkrijgen van wettelijke vertegenwoordigers van patiënten, adviseren wij toch nu al te starten met het vragen om toestemming voor Pfizer. Mocht er uiteindelijk niet met Pfizer worden gevaccineerd, dan zal voor het andere vaccin (bijv Moderna) opnieuw toestemming moeten worden gevraagd. Wij kijken naar de mogelijkheden om dat dan mondeling te doen en schriftelijk in het EPD vast te leggen.

Meer informatie: Nanda Hauet

 

Naar nieuwsoverzicht