18 januari 2021

Start vaccinatie bewoners eerste instellingen, berichtgeving Noorwegen

Vandaag starten de eerste 12 instellingen (verpleeghuizen en gehandicaptenzorg) met het vaccineren van bewoners. Afgelopen vrijdag bereikte ons een bericht over kwetsbare Noorse ouderen. Naar aanleiding van dit bericht hebben wij contact opgenomen met het RIVM en met VWS. VWS en het RIVM hebben hierop gereageerd met bijgaand bericht. Het RIVM geeft aan dat zij op dit moment geen aanleiding heeft om de uitvoering van het vaccinatieschema aan te passen. RIVM, CBG en Lareb volgen de ontwikkelingen op de voet.
 
Het Noorse medicijnagentschap (NOMA) heeft artsen gevraagd door te gaan met de vaccinatie, maar daarbij wel de situatie van erg kwetsbare mensen met onderliggende ziekte of aandoening extra goed te beoordelen, aldus het RIVM.  Als Verenso is het advies te overwegen zeer kwetsbare patiënten met een sterk beperkte levensverwachting niet te vaccineren in verband met de effecten van bijwerkingen als koorts en misselijkheid/braken en daarmee de kans op overlijden. Dit sluit aan bij de huidige praktijk van de specialist ouderengeneeskunde.
 
Meer informatie: Nanda Hauet

Naar nieuwsoverzicht